Onderzoekers ontdekken een bel rond de aarde

In de ruimte razen elektrisch geladen deeltjes rond. Maar een bel van door de mens voortgebrachte radiogolven blijkt de aarde daartegen te beschermen.

aarde

Astrofysici van NASA hebben ontdekt dat de aardezich bevindt in een bel, die ons in de dagen na een zonnestorm kan beschermen tegen straling.

Die bel is al in 2014 waargenomen, maar pas nu blijkt uit data van NASA's twee Van Allen-sondes dat mensen die bel hebben gecreëerd.

Dodelijke elektronen verwoesten elektronica

Ruimtevaartuigen, satellieten en sondes rond de aarde worden door het aardmagnetisch veld beschermd tegen de straling.

Maar bij hevig ruimteweer kunnen zogeheten killerelektronen zo veel snelheid krijgen dat ze door het veld heen dringen en onze elektronica vernielen.

Dat gebeurt onder meer na een zonnestorm, waarbij deeltjes van explosies op de zon met grote kracht de ruimte in worden geslingerd.

De bel wordt gevormd door radiogolven vanaf de aarde:l aagfrequente radiosignalen waarmee het land communiceert met onderzeeërs.

Die golven verspreiden zich echter ook naar de ruimte, en als ze op killerelektronen stuiten, beïnvloeden ze hun beweging. Onderzoekers willen testen of satellieten de radiogolven kunnen gebruiken als stralingsschild.

Bel duwt stralingsgordels weg

Radiogolven vanaf de aarde houden energierijke deeltjes uit de ruimte op afstand. Zo beschermen de golven ook het ruimteverkeer in een lage baan rond de aarde.

Deeltjes uit de ruimte zijn geordend in cirkels

Het aardmagnetisch veld houdt de energierijke ruimtedeeltjes vast in twee donutvormige stralingsgordels rond de aarde, de Van Allen-gordels.

Die kunnen naar de aarde toe uitzetten, maar de bel lijkt ze op afstand te houden.