Levensbedreigende chaos in magneetveld

Volgens wetenschappelijke berekeningen is de aarde op weg naar een zogenoemde ‘magnetische ompoling’, die het magneetveld verzwakt en rampzalige gevolgen zal hebben voor onze elektronica, communicatie en de mensheid als geheel.

Magnetische ompoling

Het magneetveld van de aarde, dat ons beschermt tegen kosmische straling, staat op instorten. Als dit natuurlijke schild wegvalt, kunnen extreem energierijke en dodelijke deeltjes de atmosfeer binnendringen.

© Claus Lunau

Chaotische stromingen in de vloeibare buitenkern van de aarde lijken erop te wijzen dat de noord- en zuidpool op het punt staan om van plaats te wisselen.

Een dergelijke ompoling kan ertoe leiden dat de aarde 500 jaar lang zonder magneetveld komt te zitten en dus niet beschermd wordt tegen dodelijke straling vanuit de ruimte – met desastreuze gevolgen voor onszelf en onze elektronica.

Je smartphone ontploft

Kosmische straling is funest voor onze kwetsbare elektronica en kan bijvoorbeeld je smartphone overbelasten. Als het magneetveld verzwakt, zal al onze technologie eenvoudiger en robuuster moeten worden – een beetje zoals de systemen in onze satellieten.

Grotere kans op kanker

Als de cellen in ons lichaam en ons DNA worden getroffen door energierijke deeltjes uit de ruimte, kunnen ze beschadigd raken, wat op termijn kanker kan veroorzaken.

Het probleem is vergelijkbaar met wat astronauten mee zouden maken tijdens een driejarige missie naar Mars.

In dit geval hebben artsen berekend dat de kans op terminale kanker tussen de vier en vijf procent ligt.

### Geen elektriciteit meer Ook nu al kunnen zogenoemde ‘zonnewinden’, die geladen deeltjes richting de aarde slingeren, onze elektriciteitsvoorzieningen lamleggen. Als in de toekomst het magneetveld wegvalt, zullen alle onderstations en hoogspanningsleidingen ermee ophouden.
### Ruimtedeeltjes veroorzaken hallucinaties Als de zenuwbanen in onze hersenen getroffen worden door kosmische deeltjes, ontstaan er elektrische impulsen die ervoor zorgen dat we dingen zien en ervaren die er helemaal niet zijn. Tijdens de maanmissies van de jaren 1960 en 1970 hadden astronauten hier al last van. Als het magneetveld rond de aarde verzwakt of wegvalt, zullen we allemaal last krijgen van hallucinaties, die erg verwarrend of zelfs levensbedreigend kunnen zijn.