Hoe wordt de ouderdom van de aarde gemeten?

Met behulp van radioactieve varianten van verschillende elementen kan de aarde gedateerd worden.

Zircon

Onderzoekers gebruiken radiometrische methoden om gesteenten uit de tijd van het ontstaan van de aarde te dateren. Radioactieve varianten van elementen (isotopen) hebben een verschillende halfwaardetijd, en daar kunnen ze gebruik van maken.

Door de hoeveelheid van de oorspronkelijke isotoop met vervallen producten te vergelijken kan men bepalen hoeveel tijd er verstreken is. Deze methode wordt vooral toegepast op het oeroude mineraal zirkoon. Dit neemt uranium op in zijn kristalstructuur, terwijl het lood afstoot. Doordat de isotoop uranium-238 vervalt tot lood, kunnen onderzoekers meten hoeveel uranium in het zirkoon tot lood is vervallen. Zo komen ze uit op een leeftijd van 4,4 tot 4,6 miljard jaar voor de aarde.