Heeft de stijgende zeespiegel invloed op de aardrotatie?

Doordat de polen smelten, stijgt de zeespiegel. Verandert dat de rotatie van de aarde?

De verhoogde zeespiegel is een van de factoren die de rotatie van de aarde kunnen veranderen.

© ALL OVER & SHUTTERSTOCK

Op dit moment draait de aarde één keer per 86.400 seconden om zijn as, wat overeenkomt met een etmaal.

De rotatiesnelheid neemt echter langzaam af, doordat de beweging wrijvingsweerstand creëert tussen de aarde en de ruimte eromheen. Als gevolg daarvan wordt een etmaal elke eeuw twee milliseconden langer.

Factoren als de getijden, aardbevingen en de zeespiegel beïnvloeden de wrijvingsweerstand van de aarde en daarmee de rotatiesnelheid.

In 1998 concludeerden onderzoekers al dat veranderingen in zeestromen, temperatuur en zoutconcentratie de lengte van een dag een paar microseconden kunnen veranderen.

Deze factoren kunnen de rotatie echter zowel versnellen als vertragen.

Op dit moment dijt de aarde door zijn rotatie bij de evenaar iets uit, maar naarmate de rotatie afneemt wordt de aarde kogelronder.

Dat leidt tot aardbevingen, die de massa van de aarde herverdelen en daardoor de rotatiesnelheid verhogen.

Het is daarom moeilijk te zeggen of de dagen korter of langer zullen worden als de zeespiegel stijgt.

Bevingen zetten aardas scheef

Aardbevingen kunnen de aardrotatie dus versnellen door massa van onze planeet te herverdelen en het zwaartepunt te verschuiven.

De aardbeving die in 2004 een tsunami veroorzaakte, heeft bijvoorbeeld de omlooptijd van de aarde met circa 3 microseconden verkort en de aardas 17 centimeter verplaatst.

Maan remt aardrotatie

De aarde en de maan zijn verwikkeld in een potje touwtrekken, waardoor de rotatie van de aarde wordt vertraagd en de snelheid van de maan wordt verhoogd.

Het getouwtrek wordt veroorzaakt door een ellipsvormige uitstulping van het getijdenwater, die ontstaat doordat de aardrotatie wrijving creëert tussen de aardkorst en het zeewater.