Beweegt de aarde van de zon af?

De afstand tussen de aarde en de zon wordt steeds groter. Is dat erg?

Earth, moon and sun

Een van de dingen die invloed hebben op de afstand tussen de aardeen de zon is het getij. Door de getijdenwerking verandert de aarde steeds zijn baan om de zon. Het effect is niet al te groot, want de aarde beweegt per jaar slechts een micrometer van de zon af. Over een miljoen jaar loopt het verschil weliswaar op tot een meter, maar omdat de afstand naar de zon 150 miljoen kilometer is, merken we dat niet.

De zon verliest 4,6 miljoen ton massa per seconde

Maar er is nog iets waardoor de afstand tussen zon en aarde groter wordt. De zon verliest continu massa, omdat ze haar energie krijgt via een kernfusie; massa wordt daarbij omgezet in energie. Per seconde verliest de zon circa 4,6 miljoen ton massa.

Dat lijkt veel, maar het valt in het niet bij de massa van de zon, die 1,989 x 10^30 kilo bedraagt. Tijdens haar leven verliest de zon maar 0,1% van haar massa.

Dit verlies heeft echter wel invloed op de baan van de aarde, omdat de zwaartekracht van de zon steeds verder afneemt. De afstand van de aarde naar de zon wordt zo elk jaar minstens 10 centimeter groter, wat duizenden keren zo veel effect heeft als de getijdenwerking.

Als gevolg van deze verwijdering wordt de aarde op termijn misschien helemaal niet door de zon meegesleurd als deze zich over vijf miljard jaren tot een rode reuzenster ontpopt en Mercurius en Venus opslokt.