Maine Mineral Museum
erg chech 002, meteoriet, oudste, steen, record, sahara, algerije

4,6 miljard jaar oude steen is ouder dan de aarde

Een meteoriet uit de Sahara blijkt het oudste voorwerp te zijn dat ooit is ontdekt. De steen kan ons begrip van het ontstaan van het zonnestelsel veranderen.

In 2020 dook in Algerije een meteoriet op uit het zand, die nu volstrekt uniek blijkt te zijn.

Analyses van de chemische samenstelling van de steen wijzen uit dat hij ruim een miljoen jaar ouder is dan de aarde.

2 miljoen jaar na het zonnestelsel gevormd

De meteoriet, Erg Chech 002 genaamd, schrijft geschiedenis omdat hij ruim een miljoen jaar ouder is dan het oudste gesteente dat onderzoekers kennen.

Hij is waarschijnlijk bijna 2 miljoen jaar na de vorming van het zonnestelsel ontstaan.

Erg Chech 002, meteorit, Sahara, Algeriet

De meteoriet Erg Chech 002 ziet er niet spectaculair uit, maar het is de oudste steen die ooit is gevonden.

Resten van een oeroude planeet

De onderzoekers dateerden de steen op 4,566 miljard jaar oud door radioactieve isotopen van aluminium en magnesium erin te meten.

En ze ontdekten dat de steen sterk verschilde van alle andere meteorieten toen ze de samenstelling ervan analyseerden.

Hij bestaat uit een vulkanisch gesteente, andesiet, dat uiterst zeldzaam is in meteorieten.

Uit de ouderdom en samenstelling van de steen valt op te maken dat hij waarschijnlijk deel uitmaakte van de korst van een vroege planeet die later is opgeslokt of opgebroken.

In elk geval was de steen gedurende 200.000 jaar ten minste gedeeltelijk vloeibare lava voordat hij volledig stolde.

Nieuwe kennis van ontstaan zonnestelsel

Erg Chech 002 is het oudste deel van een planeetkorst dat ooit bestudeerd is.

De analyse van de steen en zijn bestanddelen kan ons helpen begrijpen hoe planeten ontstaan – en hoe het zonnestelsel werd gevormd, want onderzoekers weten vrijwel niet hoe de korst van vroege protoplaneten eruitzag en was opgebouwd. Er zijn bijna geen overblijfselen van de vroege tijd van het zonnestelsel.

Solsystemet, planeter

De planeten van het zonnestelsel zijn 4,6 miljard jaar geleden ontstaan in een schijf van stof en gas die rond de zon draaide

© Shutterstock

3 feiten over: het ontstaan van het zonnestelsel

Gas werd zon

De zon werd gevormd in een nevel van waterstofgas, dat condenseerde en fusie veroorzaakte.

Stof vormt schijf

De zwaartekracht van de zon vormde een schijf van gas, stof en ijs in een baan om zich heen.

Uit stof kwamen planeten

Gas, stof en ijs klonterden samen tot hete protoplaneten, die langzaam afkoelden.