Wat als de aarde ergens anders in de Melkweg lag?

Hoe belangrijk is de plek van het zonnestelsel in de Melkweg? Had er leven kunnen ontstaan als de aarde elders in het sterrenstelsel lag?

© Shutterstock

We leven op ongeveer twee derde tussen het centrum en de rand van de Melkweg, en daar mogen we erg blij mee zijn. Want het zonnestelsel zou er heel anders uitzien als het dichter bij de rand van de Melkweg was ontstaan.

Daar zijn alle zwaardere elementen veel zeldzamer dan in onze contreien. En dat is problematisch, want juist de zware elementen leggen de kiem voor de planeten.

Met minder zware elementen zou het langer hebben geduurd voordat stofkorrels en steentjes de aarde hadden gevormd. En voor grote gasplaneten als Jupiter zou het er nog slechter uitzien.

Gasreus hielp leven op weg

De dikke gasatmosfeer van Jupiter heeft zich verzameld rond een vaste kern die 10 à 20 keer zo groot is als de aarde. Zonder zware elementen had zo’n grote kern niet kunnen ontstaan voordat de zwaartekracht van de zon de meeste gassen in het jonge zonnestelsel had aangezogen.

En zonder Jupiter zou het leven op aarde waarschijnlijk niet zijn ontstaan. Volgens een populaire theorie heeft de gasreus onze planeet water gebracht en beschermd tegen kometen.

Goede ligging hielp leven op weg

De plek van het zonnestelsel in de Melkweg heeft drie grote voordelen voor de aarde.

© Shutterstock

1. Essentiële bouwstenen

In onze contreien zijn meer zware elementen dan aan de rand van de Melkweg. Zware elementen, zoals koolstof en ijzer, waren nodig voor het ontstaan van de aarde en de ontwikkeling van leven.

© Shutterstock

2. Watervoorziening

In ons deel van de Melkweg kunnen gasreuzen als Jupiter ontstaan. In de begintijd van het zonnestelsel stuurde Jupiter waterhoudende kometen en planetoïden op de aarde af.

© Shutterstock

3. Schild tegen inslagen

Later fungeerde Jupiter als schild, dat planetoïden en kometen opving of het zonnestelsel uit stuurde. Zo beschermde de gasreus de aarde tegen vernietigende inslagen.

Als het zonnestelsel juist dichter bij het centrum van de Melkweg lag, hadden we andere problemen. Hier zijn de sterren dichterbij en zou het leven op aarde blootstaan aan dodelijke straling van onder meer neutronensterren en supernova’s.

We mogen dus in onze handjes knijpen dat we zo’n mooi plekje in de Melkweg hebben.