JPL-Caltech/NASA

Waarom is de Melkweg spiraalvormig?

Ik heb gelezen dat jonge sterrenstelsels vaak spiraalstelsels zijn, maar waarom is onze oude Melkweg nog steeds een spiraal?

De Melkweg is een 13,5 miljard jaar oud spiraalstelsel met een centrale balk van sterren en vier grote spiraalarmen.

De armen ontstaan doordat de sterren rond het centrum van het stelsel draaien. Daarbij klonteren ze soms samen, alsof ze auto’s zijn op een weg met golvende files, terwijl ze zich de rest van de tijd vrij door het stelsel bewegen.

Spiraalvorm ebt weg door botsingen

Astronomen leren nog veel bij over de vorming van sterrenstelsels. De nieuwste onderzoeken duiden erop dat jonge sterrenstelsels vaak spiraalstelsels zijn of vormeloze onregelmatige stelsels, terwijl oudere stelsels elliptisch zijn.

Stelsels verzwelgen elkaar

© Hanson Astronomy

Object M89 is een elliptisch stelsel met zogeheten halo’s van sterren. Het oorspronkelijke sterrenstelsel slokte waarschijnlijk vele kleine stelsels op.

© A. Adamo et al./Hubble/ESA/NASA

NGC 6052 bestaat uit twee stelsels die bezig zijn een nieuw stelsel te vormen. Hetzelfde zal gebeuren met de Melkweg als die over 4 miljard jaar in botsing komt met het Andromedastelsel.

Door herhaaldelijke botsingen met andere stelsels kan de zwaartekracht de jonge stelsels uit elkaar rukken, die dan hun kenmerken verliezen en elliptisch worden.

De Melkweg is tot nu toe alleen in botsing gekomen met dwergstelsels en is er tot nu toe in geslaagd zijn spiraal te behouden.