Sterrenstelsels

Spiraalstelsel in vele kleuren

Sterrenstelsels draaien rond

Een sterrenstelsel is een enorm systeem van sterren, stof, donkere materie en gassen, die door de zwaartekracht zijn verbonden. Sterrenstelsels verschillen in grootte. Zo is ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg, aan de grote kant. Naar schatting telt ons sterrenstelsel zo’n 100 miljard sterren. Sterrenstelsels worden gecategoriseerd op basis van hun visuele vorm. We kennen drie soorten sterrenstelsels: spiraalstelsels, elliptische sterrenstelsels en onregelmatige sterrenstelsels. Ga op ontdekking in onze artikelen en word wijzer over de sterrenstelsels in het heelal.

Donkere materie

Donkere materie bestaat uit deeltjes die waarschijnlijk 85 procent van de materie in het heelal vormen. Veel is nog niet bekend over donkere materie, maar we weten wel dat de materie een effect moet hebben op de zwaartekracht.
Het bestaan van donkere materie werd voor het eerst aangenomen toen uit astrofysische waarnemingen bleek dat sterrenstelsels zo snel draaien dat de zwaartekracht van hemellichamen niet volstaat om ze bijeen te houden. Er moet dus meer massa zijn die op de zwaartekracht inwerkt.
De naam ‘donkere materie’ is gekozen omdat de materie geen interactie heeft met elektromagnetische velden. Dit betekent dat donkere materie geen enkele vorm van elektromagnetische straling absorbeert, reflecteert of uitzendt. Donkere materie zendt dan ook geen meetbaar licht of straling uit. Daarom is het (nu nog) niet mogelijk om donkere materie rechtstreeks waar te nemen.

Sterrenhemel omringd door donkere materie

© Shutterstock
Bladzijde 1 / 2