Waar bestaat een zware ster uit?

Waar bestaan zware sterren eigenlijk uit? En welke processen voltrekken zich in het binnenste van een zware ster?

Heavy star

Een ster wordt geboren

Een ster ontstaat als een enorme wolk van gas en stof onder zijn eigen zwaartekracht instort. De druk en temperatuur binnenin lopen zo hoog op dat waterstofkernen met elkaar versmelten (fuseren). Waterstof wordt dan omgezet in helium, waarbij veel energie vrijkomt.

Zware ster heeft meer massa dan de zon

Een ster met meer dan acht keer zo veel massa als de zon noemen we een zware ster. De druk en temperatuur in de kern zijn afhankelijk van de massa van de ster: hoe groter zijn massa, des te sneller de waterstof opraakt. Daarna begint het helium in de kern tot koolstof en zuurstof te fuseren, terwijl de waterstofkernen in een schil daaromheen versmelten.

Kern krimpt ineen

Naarmate het helium opraakt, zakt de kern in en stijgen temperatuur en druk explosief. De kern krimpt nu en zijn dichtheid neemt enorm toe. Nu is koolstof aan de beurt, die in de kern fuseert terwijl de heliumfusies plaatsvinden in de schil eromheen.

Kun jij de Poolster spotten? Met onze gids vind je de iconische ster aan de nachtelijke hemel.

Fusie in verschillende lagen

Het proces zet zich voort; steeds zwaardere elementen worden bij de fusieprocessen in de kern van de ster gevormd. Fusies vinden plaats op de grenzen tussen de lagen, als de schillen van een ui. Dit is het begin van het einde van de ster.

Supernova-explosie

Na koolstof is neon aan de beurt, dan zuurstof en uiteindelijk silicium. Bij de siliciumfusies wordt er radioactief nikkel gevormd, dat snel tot ijzer vervalt. Als hij is verstoken van alle energie bestaat de kern van de zware ster alleen nog maar uit massief ijzer. Ten slotte implodeert de kern, waarna de ster explodeert en eindigt als een supernova.

Lees meer over elementen.