Wat is een rode reus?

Als een ster zoals de zon geen brandstof meer heeft, dooft hij. Maar sommige sterren weten daar iets op.

Red giant

In veruit de meeste sterren wordt energie gevormd als waterstof versmelt en in de kern in helium verandert. De zwaartekracht perst de gassen van de ster samen, en de druk en temperatuur binnen in de ster lopen dan zo hoog op dat het fusieproces kan beginnen. Een ster zoals de zon brandt miljarden jaren gestaag door. Op een gegeven moment raakt de brandstof in de kern van de zon echter op. Over zes miljard jaar is er geen waterstof meer over; er is dan alleen nog helium.

Middelgrote sterren zoals de zon hebben echter een truc achter de hand, zodat ze niet zomaar opbranden als de waterstof in de kern op is. De kern van helium stort namelijk in als er geen fusiekracht meer is om tegen de zwaartekracht op te boksen, en daardoor zal de temperatuur stijgen. De hitte straalt uit naar de waterstof buiten de kern, waardoor de waterstofkernen gaan versmelten. In een bol om de kern fuseert waterstof tot helium.

Als dat gebeurt, zwelt de ster sterk op en wordt hij vele malen groter. De temperatuur aan het oppervlak van de ster daalt echter, waardoor hij van kleur verandert. Vanwege zijn rode gloed spreken we van een rode reus. In de kern kan de temperatuur zo hoog oplopen dat helium fuseert tot koolstof, maar uiteindelijk zal de ster uitdoven, en het grootste deel van zijn materie zal eindigen als een diffuse nevel.