Scheen er in de kerstnacht een heldere ster boven Bethlehem?

Volgens de Bijbel stond er een extra heldere ster aan de hemel toen Jezus werd geboren. Is de ster van Bethlehem natuurwetenschappelijk te verklaren?

Betlehemsstjernen

De ster van Bethlehem is moeilijk te identificeren

De lichtende ster die de geboorte van Jezus aankondigde, wordt alleen in het Mattheüsevangelie genoemd. In wetenschappelijk opzicht geeft de tekst weinig informatie, waardoor het moeilijk is om te ster als astronomisch verschijnsel aan te duiden.

Dat we niet precies weten wanneer Jezus werd geboren, maakt het er niet gemakkelijker op. Toch hebben wetenschappers in de loop der tijd tal van mogelijke verklaringen gevonden voor het verschijnsel dat de drie wijzen de weg wees. Bijvoorbeeld:

  • een komeet

  • een vallende ster

  • de planet Venus

  • een nova

  • een supernova

  • een zeldzame samenstand van heldere planeten

Het laatste is volgens astronomen de meest waarschijnlijke kandidaat.

Vormden Jupiter en Saturnus samen de ster van Bethlehem?

De astronomen denken dan vooral aan een zeer zeldzame drievoudige conjunctie tussen de twee grootste planeten van het zonnestelsel: Jupiter en Saturnus. Binnen zeven maanden passeerden deze twee planeten elkaar drie keer aan de hemel, wat slechts eens in de 900 jaar gebeurt.

De bewegingen van de planeten maakte indruk en werd gezien als een teken van God. Het jaartal van het astronomische verschijnsel komt min of meer overeen met de historische informatie over het geboortejaar van Jezus in de Bijbel, namelijk tussen 8 en 4 v.Chr.

Twee theorieën over de ster van Bethlehem

In de infobox staan twee wetenschappelijke theorieën over de ster boven Bethlehem.