Shutterstock

Kan er een ster naar je vernoemd worden?

Er zijn bedrijfjes die bereid zijn een of andere ster naar particuliere personen te vernoemen, als deze er een aardige som voor neertellen.

Zonde van het geld, want er is welgeteld één officiële instantie die enig gewicht in de schaal legt als het om naamgeving van hemellichamen gaat: de Internationale Astronomische Unie (IAU), die besloten heeft dat sterren, sterrenclusters en melkwegstelsels alleen catalogusnummers en een zekere positie aan de hemel hebben.

Sommige heldere sterren hebben wel oude Arabische namen, en andere zijn in de nieuwere tijd vernoemd, zoals de twee hoofdsterren van het sterrenbeeld Dolfijn: Sualocin en Rotanev, vernoemd naar een zekere Nicolaus Venator.

Deze beperking geldt echter niet binnen ons eigen zonnestelsel.

Als je daar als eerste een nieuwhemellichaam ontdekt, en als de status daarvan bevestigd kan worden, kun je een object, bijvoorbeeld een asteroïde, binnen vrij ruime grenzen een naam naar keuze toekennen.

Dus als je je naam tussen de sterren wilt hebben, kun je je maar beter toeleggen op de astronomie.