NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL & Shutterstock

Marsrover op zoek naar leven

De volgende robotwagen van NASA gaat voor het eerst monsters nemen op Mars. Zo komen we mogelijk te weten of er ooit leven is geweest op de rode planeet.

De landingsplaats van de volgende Marsrover van NASA, die in 2021 moet aankomen, is bepaald:

de Jezero-krater, waar zich ooit een meer en een rivierdelta bevonden.

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL & Shutterstock

Krater ligt voor de hand als zoekplek

Miljarden jaren geleden was de krater tot de helft gevuld met water, en langs de voormalige meeroever is een ring van carbonaat ontdekt.

Vergelijkbare sedimenten bij ons op aarde herbergen vaak stromatolieten, fossiele matten van bacteriën.

Als er in de natte tijd microben op Mars hebben geleefd, is dit een goede plek om naar sporen te zoeken.

Rover wordt mobiel laboratorium

Net als zijn voorgangers wordt de Marsrover 2020 volgestopt met meetinstrumenten, die ter plekke data verzamelen. Als extra taak moet de rover boormonsters nemen, die later worden opgehaald.

Radar scant de bodem tot op een diepte van 10 meter.

Lasersysteem onderzoekt op afstand de samenstelling van gesteente en stof.

Camera heeft een zoom- en een panoramafunctie voor de beste foto’s.

Weerstation meet de temperatuur, windsnelheid en meer op de rode planeet.

Röntgen-­spectrometer onderzoekt de samenstelling van stof en gesteente van nabij.

Ultraviolet-spectrometer onderzoekt mineralen aan het oppervlak van de planeet.

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL & Shutterstock

Monsters gaan later naar de aarde

De Marsrover moet de sedimenten met de instrumenten die hij bij zich heeft analyseren en monsters verzamelen.

Hij heeft daarvoor een robotarm die de monsters kan uitboren en ze in buisjes doet. De Marswagen heeft ook een container bij zich waar zo’n 20 buisjes in passen, met in elk een monster.

Het is de bedoeling dat de rover de container bewaart, zodat een latere missie hem kan ophalen.

Een robotarm verzamelt stofmonsters en boorkernen (links), verplakt ze in kleine cilinders (midden) en doet die in een vat, dat achterblijft om later opgehaald te worden.

Volgende halte: Midway

De rover is ontworpen om circa twee jaar actief te zijn, maar mogelijk wordt de missie verlengd.

De hoop is dat de robot over de rand van de Jezero-krater kan komen om het zogeheten Midway te bereiken, 25 kilometer verderop.

Hier bevindt zich gesteente dat onder het oppervlak is gevormd. Dit bevat mogelijk afzettingen van mineraalhoudende bronnen. Wellicht gaven deze bronnen voeding aan organismen die beschermd onder de grond leefden.