Hoe wordt een ruimtestation voorzien van zuurstof en water?

Het internationale ruimtestation ISS moet vaak maanden doen met de voorzieningen die er vanaf de aarde naartoe worden gebracht. Hoe doen astronauten zo lang met bijvoorbeeld de zuurstof en het water?

Het water zou te snel opraken als het meeste niet werd hergebruikt. Er wordt ook zuurstof mee gevormd.

© SHUTTERSTOCK

Het internationale ruimtestation ISS krijgt regelmatig bezoek van bevoorradingsmodules.

Die leveren alles wat de astronauten op het ISS nodig hebben, inclusief water en zuurstof. Recyclingsystemen zorgen ervoor dat het water en de zuurstof zo effectief mogelijk worden gebruikt.

Urine wordt drinkwater

De urine van de zes astronauten wordt bijvoorbeeld opgevangen en gaat naar een zuiveringsinstallatie, waar het wordt gefilterd en chemisch wordt gezuiverd tot drinkwater.

Ook alle waterdamp die in de lucht van het ISS wordt gevormd, wordt gezuiverd en opnieuw gebruikt.

De damp uit natte handdoeken, het zweet uit de sportzaal en het vocht in de lucht die de astronauten uitademen gaan naar een installatie, om daar te worden gecondenseerd en gezuiverd.

Water levert astronauten zuurstof

Op die manier wordt in totaal maar liefst 93 procent van het water dat naar het ruimtestation gaat gerecycled.

Het water is met name waardevol omdat er zuurstof uit wordt gemaakt, die de astronauten inademen.

Met elektrolyse worden de watermoleculen gesplitst in zuurstof en waterstof.

De zuurstof wordt naar de cabinelucht geleid, de waterstof is onbruikbaar en wordt afgevoerd, de ruimte in.

Water en zuurstof blijven circuleren

Het Environmental Control and Life Support System op het ISS vangt vrijwel al het vocht en alle damp in de cabineatmosfeer op, zodat de astronauten het water steeds weer kunnen gebruiken.

1. Vocht wordt onttrokken

Waterdamp uit de lucht wordt gecondenseerd en gezuiverd. De CO2 wordt uit de droge lucht gehaald, zodat de zuurstofconcentratie gelijk blijft aan die op zeeniveau op aarde: circa 21 procent.

2. Urine wordt schoon drinkwater

De urine van de astronauten gaat naar een speciale installatie.

Dit systeem kan maximaal 9 liter per dag verwerken, wat volstaat voor de zes mensen die altijd aan boord van het ruimtestation zijn.

3. Damp in de lucht wordt kraanwater

De urine en damp gaan eerst door een deeltjesfilter, dat de vaste stoffen eruit haalt.

Dan wordt het vocht verhit en onder andere door een ionenwisselaar geleid, die ongewenste stoffen uit het water verwijdert.

4. Astronauten krijgen zuurstof

Een deel van het schone water gaat door een apparaat dat het water via elektrolyse splitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2).

De zuurstof wordt naar cabines van de astronauten geleid, de waterstof wordt afgevoerd naar buiten.