Waar in het heelal vond de oerknal plaats?

Is het bekend waar in het heelal de oerknal of big bang plaatsvond?

Where did big bang happen

Een van de grootste misvattingen over de oerknal of big bang is dat het een explosie was die plaatsvond in een al bestaande ruimte. Dat is echter niet het geval. Tijdens de oerknalontstonden ruimte en tijd.

Vóór de oerknal was er geen heelal

We kunnen dit het beste uitleggen met een analogie: stel je het heelal voor als een ballon die opgeblazen wordt. Het universum is het oppervlak van de ballon. Vóór de oerknal nam de ballon geen ruimte in: er was geen heelal. Deze analogie maakt duidelijk dat de uitdijing van het heelal niet op een bepaalde plek begon. Het centrum van de uitdijing van de ballon bevindt zich immers binnen in de ballon en niet op het oppervlak.

Oerknal was overal en nergens

Voor een waarnemer op het oppervlak zal het lijken alsof alle sterrenstelsels verder weg komen te staan, want het oppervlak van de ballon neemt steeds toe. Dit geldt op elke plaats, en elke waarnemer kan zeggen dat hij in het centrum van de uitdijing staat. Het antwoord is daarom dat de oerknal overal – en tegelijkertijd nergens – in het heelal plaatsvond.