Shutterstock

Mercurius is de buur van alle planeten in het zonnestelsel

Venus is niet de dichtstbijzijnde buur van de aarde. Dat toont een nieuw computerprogramma van drie NASA-ingenieurs aan. En het is niet het enige dogma dat sneuvelt.

Als iemand je vraagt welke planeet het dichtst bij de aarde staat, zeg je vast ‘Venus’. En dat antwoord krijg je ook van een encyclopedie of een astronoom.

Maar een computerprogramma dat door drie Amerikaanse ingenieurs van onder meer NASA ontwikkeld is, denkt daar anders over.

Het programma neemt namelijk niet de afstand als uitgangspunt, maar simuleert waar de planeten van het zonnestelsel zich bevinden in hun baan over een periode van 10.000 jaar.

Zo kan het programma de gemiddelde afstand tussen twee planeten nauwkeurig berekenen.

Mercurius staat dichter bij ons dan Venus en Mars

Gemiddeld bedraagt de afstand van de aarde tot Venus 1,14 AE (astronomische eenheden, ofwel de afstand tussen de aarde en de zon), dat wil zeggen ongeveer 150 miljoen kilometer.

Maar de afstand tussen de aarde en Mercurius bedraagt maar 1,04 AE, dus de binnenste planeet van het zonnestelsel staat dichter bij ons dan Venus.

Hij staat ook dichter bij Mars, en dat had je waarschijnlijk ook niet gedacht.

© Shutterstock/NASA

Nog verrassender is het dat uit de simulatie blijkt dat Mercurius – door de tijd heen – de meest nabije buurplaneet van alle planeten in het zonnestelsel is, en zelfs van de dwergplaneet Pluto.

Het computerprogramma van de ingenieurs kan niet alleen korte metten maken met vastgeroeste denkbeelden, maar is ook praktisch te gebruiken.

Zo kan het een snel overzicht geven over de manier waarop satellieten op verschillende hoogten over een lange periode ten opzichte van elkaar bewegen. En dat is belangrijk als de satellieten in contact met elkaar moeten staan.