Shutterstock

Wat zijn ruimtewezens? En zijn aardbewoners ook ruimtewezens?

Tellen bacteriën ook als ruimtewezens, of is daar hogere intelligentie voor nodig? En hoe zit het met aardbewoners – zijn wij ook ruimtewezens?

Ruimtewezens, aliens, E.T. De woorden omschrijven (vaak mensachtige) wezens die niet van deze aarde zijn.

Het Engelse woordenboek Merriam-Webster maakt onderscheid tussen twee betekenissen van het woord extraterrestrial, dat samen met het woord ‘alien’ de meest letterlijke vertaling van ‘ruimtewezen’ is.

Het woord komt uit het Latijn, waarin extra ‘buiten’ betekent en terrestrial ‘aards’. Extraterrestrial is dus iets wat zich buiten onze eigen planeet bevindt. Uitgaand van deze definitie zijn wij zelf geen ruimtewezens.

Alle biologische levensvormen zijn ruimtewezens

Extraterrestrial kan ook een zelfstandig naamwoord zijn en verwijst dan naar een wezen dat op een andere planeet leeft en tot op zekere hoogte intelligent is. Maar het woord kan ook algemener gebruikt worden voor al het biologische leven op andere planeten, zoals bacteriën.

Zulke levensvormen kunnen heel anders in elkaar zitten dan bij ons op aarde, want uit computeranalyses blijkt dat DNA en RNA slechts twee van de miljoenen mogelijke biomoleculen voor genetische informatie zijn.

In de astrobiologie zoeken astronomen naar alle vormen van leven buiten de aardatmosfeer – zoals sporen van methaan producerende bacteriën of signalen van buitenaardse beschavingen – maar tot nu toe zonder resultaat.