NASA/JPL-Caltech/SETI Institute
Europa, maan, ijs

Vulkanen blazen Europa leven in

De Jupitermaan Europa is even groot als de maan van de aarde en is bedekt met een bevroren zee.

Door de aanwezigheid van water hebben astronomen Europa uitgeroepen tot een van de meest waarschijnlijke plaatsen om leven in de ruimte te vinden, en nu is er een nieuwe aanwijzing dat de theorie wel eens juist zou kunnen zijn.

Nieuwe analyses duiden erop dat er waarschijnlijk actieve vulkanen verborgen liggen onder het oppervlak van Europa.

Volgens wetenschappers kan vulkanische activiteit een omgeving creëren die rijk is aan chemische energie, die samen met water een voedingsbodem voor leven kan vormen.

Al is Jupiter een gasplaneet zonder vast oppervlak, zijn massa is 318 maal die van de aarde. Uit geologische analyses blijkt dat de vulkanische activiteit ontstaan is door de aantrekkingskracht van de reuzenplaneet op zijn maan.

De massa van Jupiter trekt en rukt zo hard aan Europa dat het binnenste van de maan uitrekt en barst. De beweging veroorzaakt wrijvingswarmte, en deze interne warmte verklaart waarom de oceaan op Europa alleen aan de oppervlakte bevroren is.

Maar de zwaartekracht houdt niet alleen de zee vloeibaar, aan de polen rukt zij zozeer aan het ondergrondse gesteente dat het vloeibaar wordt en er zich zogeheten hydrothermale bronnen kunnen vormen.

Hier wellen mineralen uit het gesteente op in een stroom heet water. Dit verschijnsel is bekend uit de diepzee op aarde, waar extreme organismen gedijen en kunnen overleven zonder licht of zuurstof.

Europa, oppervlak

Jupiters zwaartekracht houdt het water onder het ijzige oppervlak vloeibaar.

© Shutterstock

Zwaarte creëert leven

De theorie van vulkanische activiteit en leven op Europa kan binnenkort worden bewezen of weerlegd. In 2024 zal de Europa Clipper-missie van NASA naar Europa gaan om vanuit een baan om de maan metingen te verrichten.