Shutterstock
Drie ufo’s boven de aarde

Het uforapport is geland: Hier zijn de onthullingen

Na maanden wachten is het rapport van het Pentagon over ongeïdentificeerde luchtverschijnselen op vrijdag 25 juni eindelijk aan het Congres overhandigd. Het verslag kan de mogelijkheid dat de luchtverschijnselen op buitenaardse vaartuigen duiden, niet verwerpen.

Na tientallen jaren van afleidingsmanoeuvres en het in diskrediet brengen van ufowaarnemingen heeft het Amerikaanse leger ervoor gekozen de waarnemingen met het publiek te delen. Op 25 juni landde het langverwachte uforapport van het Pentagon bij het Congres.

Je kunt het hele rapport hier lezen.

Het Amerikaanse leger neemt de 144 waarnemingen niet allemaal tot in detail door, maar stelt dat slechts één van de ufo’s kan worden verklaard – het was een ballon.

‘Ufo’s vormen duidelijk een probleem voor de veiligheid van de luchtvaart en kunnen een uitdaging betekenen voor de nationale veiligheid van de VS,’ aldus het rapport.

We spraken met ufodeskundige Kim Møller Hansen over de inhoud van het rapport. Hij is voorzitter van Skandinavisk UFO Information (SUFOI) en heeft verschillende boeken over ufo’s gepubliceerd.

Het verslag bevat geen grote verrassingen, aldus Kim Møller Nielsen en zijn collega’s van SUFOI.

‘Het Pentagon-rapport geeft tot grote teleurstelling van veel ufofanaten geen keiharde antwoorden. Velen vinden dit waarschijnlijk moeilijk te aanvaarden, maar zo is het. Je moet gewoon accepteren dat er gebeurtenissen zijn die, ondanks al je inspanningen, niet hier en nu kunnen worden verklaard – zonder dat er dan per se iets mysterieus of buitenaards aan de hand is,’ zegt hij.

Het rapport is getiteld Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena en telt slechts negen bladzijden. ‘Preliminary’ betekent ‘voorlopig’, dus in de nabije toekomst kunnen we waarschijnlijk een diepgaander rapport over de mysterieuze luchtverschijnselen verwachten.

Zonsondergang in New Mexico
© Shutterstock

Gezichtsbedrog en weersverschijnselen creëren vliegende schotels

Veruit de meeste ufowaarnemingen hebben een verklaring. En die is voor de waarnemers niet altijd duidelijk. Wij hebben drie natuurlijke verklaringen gevonden voor de observaties van vliegende schotels.

Lees hier meer.

Maar hoe zit het met het geheime deel van het rapport, dat het Amerikaanse leger voor zichzelf heeft gehouden? Zouden we daarin kunnen lezen of we bezoek uit de ruimte hebben gehad? Møller Hansen betwijfelt het.

‘Naar mijn mening kan het niet-vrijgegeven gedeelte onder meer passages bevatten die geheimen over de Amerikaanse defensie kunnen onthullen. Er kunnen bijvoorbeeld waarnemingen zijn die te wijten zijn aan storingen in de Amerikaanse apparatuur, en defensie zal niet de vuile was buiten willen hangen,’ zegt hij.

Ufoanalyse moet leger VS versterken

Op dit moment beschikt de Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) van het ministerie van Defensie over te weinig informatie over ufo’s om definitieve conclusies te kunnen trekken.

Daarom moeten er nu procedures worden ontwikkeld voor het verzamelen en analyseren van toekomstige gevallen uit alle takken van het Amerikaanse leger en van medewerkers, onder meer om de veiligheid in militaire test- en oefengebieden te verhogen, legt Møller Hansen uit.

‘Als het ministerie van Defensie geïnteresseerd is in ufowaarnemingen, gaat het om techniek en veiligheid – dus hoe militaire hardware in de vorm van geavanceerde meetapparatuur vijandelijke vliegtuigen, drones, andere vliegtuigen kan opsporen zonder al te veel foutbronnen. Analyses van ufowaarnemingen kunnen het Amerikaanse leger ook helpen bij het verfijnen van de manier waarop de Amerikanen hun militaire activiteiten voor nieuwsgierige blikken kunnen verbergen,’ zegt hij.

Het valt nog te bezien of en wanneer een vollediger rapport over ufo’s in het Amerikaanse luchtruim zal worden gepubliceerd.