Harvard-wetenschappers: mysterieuze signalen wellicht van aliens

Sterke signalen uit de ruimte kunnen van een vreemde beschaving afkomstig zijn, zo denkt een onderzoeksteam uit Harvard. Volgens de wetenschappers drijven de signalen ruimteschepen aan.

Fast radio bursts

Dit is een illustratie van de manier waarop een lichtzeil energie krijgt van een zogeheten FRB van een planeet.

© M. Weiss/CfA

Ze duren een paar milliseconden en zijn 500 miljoen keer zo enerierijk als de zon.

Sinds de eerste zogeheten FRB’s (Fast Radio Bursts) in 2007 werden ontdekt, breken astronomen zich het hoofd over het mysterieuze verschijnsel.

Ze zijn er nog niet achter waar de signalen vandaan komen en hoe ze ontstaan. Er doen verschillende theorieën de ronde. Zo zouden ze door supermassieve zwarte gaten of door krachtige magnetars opgewekt kunnen worden.

Containerschip met lichtsnelheid

Nu heeft een onderzoeksteam juit Harvard een nieuwe theorie geponeerd: de signalen worden gemaakt door intelligent leven, dat ze als brandstof voor ruimteschepen gebruikt.

Volgens de wetenschappers zijn de signalen krachtig genoeg om een vaartuig zo groot als een flink containerschip aan te drijven via een gigantisch lichtzeil en het dicht bij de lichtsnelheid te brengen.

De signalen worden volgens de astronomen verstuurd vanaf een planeet die zich in een stelsel op miljarden lichtjaren van de aarde bevindt. Ze treffen de aarde een fractie van een seconde, en dan spreken we van FRB’s.

Niet onwaarschijnlijk

Het opwekken van een dergelijk signaal vergt echter een grote hoeveelheid energie. De wetenschappers denken dan ook dat er een installatie moet bestaan die twee keer zo groot is als de aarde en het licht van een ster opvangt om er een straal van te maken.

Hoe ongelooflijk de theorie ook klinkt, het is een van de waarschijnlijkste verklaringen. Het is in ieder geval een van de weinige hypothesen die niet strijdig zijn met de natuurwetten.

Voor de meeste verklaringen die astronomen tot dusver voor het verschijnsel hebben gegeven, moeten er fenomenen plaatsvinden die alleen in theorie bestaan.