NASA/JPL-Caltech

Dankzij nieuwe ontdekking kunnen we op nieuwe plaatsen naar leven zoeken

De zoektocht naar leven in de ruimte kan mogelijk flink toegespitst worden.

De planeten rond het meest voorkomende type ster zouden best eens onbewoonbaar kunnen zijn.

Want ze lijken een atmosfeer te ontberen.

Dat is de theorie van een onderzoektsteam, die is gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters.

Als het idee klopt, heeft dat mogelijk grote gevolgen voor onze toekomstige zoektocht naar leven.

De onderzoekers richtten hun blik op een specifieke aardachtige planeet, GJ 1252b, die rond het meest voorkomende type ster in het heelal draait: een rode dwerg.

Ze vermoeden dat de omstandigheden op de planeet representatief zijn voor die op de vele andere planeten die ook rond rode dwergen draaien.

Als dit klopt, betekent het dat geen van die planeten over een atmosfeer beschikt. En dat houdt weer in dat leven op die hemellichamen hoogstwaarschijnlijk uitgesloten is.

Goud, zilver en koper zouden smelten

De planeet GJ 1252b, die de wetenschappers bestudeerden, is iets groter dan de aarde. Hij staat echter veel dichter bij zijn ster dan de aarde bij de zon, waardoor hij gloeiend heet en onherbergzaam is.

Om erachter te komen of de exoplaneet al dan niet een atmosfeer heeft, maten de onderzoekers de infrarode straling van de planeet tijdens een secundaire eclips, wanneer hij achter zijn ster langs trekt.

Uit de meting bleek een verzengende dagtemperatuur, door de onderzoekers geschat op 1228 °C. Deze temperatuur is zo hoog dat goud, zilver en koper zouden smelten op de planeet.

Deze extreme hitte, in combinatie met de vermoedelijk lage oppervlaktedruk, bracht de onderzoekers tot het inzicht dat de planeet slechts een zeer beperkte of zelfs überhaupt geen atmosfeer moet hebben.