Shutterstock

Zo kan een leven in een groene omgeving je hart beschermen

Je risico op hart- en vaatziekten kan afnemen als je in een gebied met bomen en parken woont, blijkt uit een Australische studie.

Veel dingen hebben een positieve invloed op de gezondheid van je hart. Een groene omgeving is er een van.

Eerder onderzoek toont aan dat mensen die in of nabij een groene omgeving wonen een lager risico hebben op hart- en vaatziekten. Ze zijn actiever en ervaren minder stress, en het groen kan zelfs extreme hitte en luchtvervuiling opvangen.

Onderzoekers wisten echter niet zeker welk type groene omgeving het grootste effect heeft, maar ze zijn een stap dichter bij het vinden van het antwoord met een Australische studie, gepubliceerd in het tijdschrift Heart, Lung and Circulation.

Onderzoek met meer dan 100.000 deelnemers

Het onderzoek bestrijkt meer dan 100.000 bewoners van een appartement of huis. Onderzoekers van UNSW Sydney en de universiteit van Wollongong analyseerden de groene omgeving en keken daarbij naar ziekenhuisopnames en sterfgevallen over een periode van 10 jaar.

‘We wilden kijken waar Australiërs wonen en hoe hun hartgezondheid wordt beïnvloed door het soort en de hoeveelheid groen,’ zegt een van de hoofdonderzoekers, professor Xiaoqi Feng van UNSW Medicine & Health.

Gras telt niet mee

Voor mensen die in een huis wonen, bleek er een verband te zijn tussen een groene omgeving en een lager risico om te sterven aan hart- en vaatziekten. Interessant is dat het beschermende effect afhing van het type groene omgeving. Vooral gebieden met relatief veel bomen hadden een positief effect, terwijl grote grasvelden weinig verschil maakten.

De onderzoekers hebben een aantal theorieën voor dit verschil. Een daarvan is dat bomen schaduw geven en de temperatuur verlagen, waardoor bijvoorbeeld parken uitnodigender zijn om tijd in door te brengen.

Niet voor flatbewoners

Even interessant was echter dat groene ruimten niet het hart en vaatstelsel van mensen in een appartement leken te beschermen. De onderzoekers denken dat dit verband houdt met het feit dat mensen dichter op elkaar wonen in gebieden met hoogbouw. En met meer mensen in een kleiner gebied heb je misschien minder zin of mogelijkheden om gebruik te maken van de groene omgeving.

Artsen schrijven groen buitenleven voor

Toch is er steeds meer aandacht voor het belang van groene omgevingen. In de VS en Canada schrijven steeds meer artsen zelfs een ‘groen buitenleven’ voor om hun patiënten aan te moedigen meer tijd in de natuur door te brengen – de gezondheidsvoordelen zijn meetbaar. Evenzo wordt de natuur meer dan ooit geïntegreerd in de stadsplanning over de hele wereld, wat ook hard nodig is met de huidige verstedelijking en de bevolkingsgroei.