Zijn sigaretten radioactief?

Sigarettenrook is giftig. Maar bevat de rook ook radioactieve deeltjes?

Cigarette in Hand

Sigarettenrook bevat ruim 50 chemische verbindingen die kankerverwekkend zijn, en de rook bevat inderdaad ook radioactieve deeltjes die in de longen blijven en kanker kunnen veroorzaken.

Er zitten kleverige haartjes op tabaksbladeren, waar radioactieve deeltjes uit de lucht aan blijven hangen. Als ze eenmaal vastzitten, krijg je ze er moeilijk weer af. Ook nemen de planten via hun wortels radioactieve elementen op.