Wetenschappers waarschuwen voor effect van e-sigaretten op de longen

Een Amerikaanse studie laat zien hoe dampen van e-sigaretten kunnen leiden tot een gevaarlijke reactie in de longen.

Er zijn de laatste tijd meerdere onderzoeken verschenen over de negatieve effecten van vapen. Nu wijst ook een nieuw onderzoek uit dat e-sigaretten schadelijk zijn.

© Shutterstock

De laatste jaren is de trend gestaag gegroeid.

Steeds meer mensen, vooral jongeren, gebruiken e-sigaretten – ook omdat het beeld bestaat dat vapen minder schadelijk is dan tabak roken.

Het probleem is alleen dat wetenschappers heel weinig weten over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van e-sigaretten.

Nu werpt een Amerikaanse studie echter licht op enkele van de risico’s van het inhaleren van dampen van e-sigaretten, ook bekend als vaping.

Vaping veroorzaakt ‘unieke’ longschade

Het onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Nuclear Medicine, laat zien dat mensen die e-sigaretten gebruiken een hoger risico lopen op longontsteking dan zowel sigarettenrokers als niet-rokers.

Volgens de onderzoekers veroorzaken e-sigaretten ook ‘uniek’ letsel aan de longen, dat nog niet volledig wordt begrepen.

De studie is de laatste in een reeks van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat vapen toch niet de risicoloze methode is om te stoppen met roken zoals die oorspronkelijk werd aangeprezen.

Eerdere onderzoeken hebben onder meer aangetoond dat e-sigaretten mogelijk evenveel schade aan de longen toebrengen als traditionele sigaretten.

E-sigaret in de ene hand en normale sigaretten in de andere
© Shutterstock

Wat is vapen?

‘Vapen’ is het inhaleren van de dampen van een elektronische sigaret of e-sigaret. Het woord komt van de Amerikaanse term vapor, damp.

De damp van elektronische sigaretten bevat chemische stoffen en deeltjes. Wetenschappers weten nog niet zeker hoe schadelijk het is om de damp binnen te krijgen.

In het nieuwste onderzoek gaven de wetenschappers 15 mensen een stof die zich hecht aan ontstekingen in de longen en die zichtbaar maakt op CT-scans.

Onder de proefpersonen waren elektronische rokers, traditionele rokers en niet-rokers die nooit gerookt of gevapet hadden.

De resultaten toonden significant meer ontstekingen in de longen van de vapers dan in die van zowel rokers als niet-rokers.

Merkwaardig genoeg duidt het onderzoek er niet op dat tabaksrokers zwaardere ontstekingen hadden dan mensen die geen traditionele sigaretten of e-sigaretten gebruikten.