Shutterstock
Ouderdom leeftijd

Wetenschappers: Hiervan word je nog sneller oud dan van roken

Amerikaanse en Chinese onderzoekers hebben berekend dat twee gevoelens het verouderingsproces duidelijk ernstiger versnellen dan roken.

Als je rookt, versnelt dat de biologische veroudering, en dat is onder meer te zien aan de huid.

Nu heeft een groep Amerikaanse en Chinese onderzoekers ontdekt dat er nog veel meer vaart in het verouderingsproces komt als mensen eenzaam of ongelukkig zijn.

Ze hebben een reeks fysieke en mentale factoren onderzocht om te ontdekken hoe die de biologische veroudering beïnvloeden. Zo kwamen ze erachter dat eenzaamheid, gebrekkige nachtrust en een ongelukkig gevoel een aanzienlijkere negatieve invloed hebben op het verouderingsproces dan roken.

‘Biologische klok’ gebruikt voor berekeningen

‘Het lichaam en de ziel zijn verbonden – dat is onze hoofdboodschap,’ vertelt Fedor Galkin, een van de onderzoekers.

In het tijdschrift Aging-US leggen de wetenschappers uit hoe ze een digitaal verouderingsmodel hebben gebouwd – een soort ‘biologische klok’ – gebaseerd op data van 4846 volwassen Chinezen die in 2015 zijn verzameld voor het onderzoek ‘China Health and Retirement Longitudinal Study’ (CHARLS). Daarbij analyseerden ze 16 biomarkers in het bloed, waaronder cholesterol en glucose. Ze keken ook naar bloeddruk, BMI en longfunctie.

Ziekte veroudert het lichaam

Met behulp van die ‘klok’ berekenden de onderzoekers de verouderingssnelheid bij 2617 mensen met aandoeningen als beroertes, leverziekten en longziekten. Deze ziekten staan erom bekend het verouderingsproces te versnellen.

Zo ontdekten ze dat de veroudering bij de zieke mensen verder gevorderd was dan bij 4451 gezonde volwassenen met dezelfde chronologische leeftijd, geslacht en geografische locatie.

Eenzaamheid heeft het meeste invloed

Het gemiddelde effect van de verschillende ziekten was 18 extra maanden bovenop de feitelijke leeftijd van de mensen.

De grootste verrassing vonden ze echter toen ze naar psychologische factoren keken. Ze ontdekten dat mensen die ongelukkig of eenzaam waren, gemiddeld 19,8 maanden ouder waren dan hun echte leeftijd. Ter vergelijking: rokers waren volgens de berekeningen 15 maanden ouder dan niet-rokers van dezelfde leeftijd.

De wetenschappers benadrukken dat er hier alleen sprake is van modelberekeningen op basis van hun ‘biologische klok’.

Ze hebben nog niet onderzocht of mensen met psychologische problemen ook daadwerkelijk sneller verouderen. In de toekomst kan dit belangrijke onderzoek worden uitgevoerd door de modelberekeningen te testen met behulp van herhaalde experimenten verspreid over langere tijd.