Shutterstock
Hartstilstand

Waarschuwingssignalen van acute hartstilstand mogelijk verschillend voor mannen en vrouwen

In de uren voorafgaand aan een acute hartstilstand kan het lichaam subtiele waarschuwingssignalen geven, die zeer verschillend lijken te zijn voor mannen en vrouwen.

Elke minuut pompt je hart zonder dat je er erg in hebt 5 liter zuurstofrijk bloed naar alle uithoeken van je lichaam.

Maar zelfs bij jonge, ogenschijnlijk gezonde mensen kan de onvermoeibare spier er plotseling mee stoppen. Dat overkomt elk jaar miljoenen mensen wereldwijd, en in 90 procent van de gevallen is het fataal.

Daarom is acute hartstilstand een gezondheidsprobleem dat artsen en onderzoekers graag willen doorgronden en bestrijden.

Onlangs voerden wetenschappers van het Schmidt Heart Institute in de VS een onderzoek uit, dat laat zien dat het lichaam vaak subtiele waarschuwingssignalen geeft in de 24 uur voordat het hart ermee ophoudt, en dat deze kleine signalen zeer verschillend lijken te zijn bij mannen en vrouwen.

Eén symptoom kwam bijzonder vaak voor

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Digital Health, gebruikte gegevens van twee andere onderzoeken naar hartstilstand.

Ean daarvan werd uitgevoerd in multi-etnische gemeenschappen in Ventura County, Californië, en het andere in Portland, Oregon.

De deelnemers aan de onderzoeken waren mensen tussen de 18 en 85 jaar die een acute hartstilstand hadden gekregen, waarvan een omstander of hulpverleners getuige waren geweest.

De onderzoekers analyseerden verschillende symptomen die voorafgingen aan het moment dat de hartslag stopte: zowel individuele symptomen als combinaties ervan.

Vervolgens vergeleken ze de resultaten met een controlegroep die vergelijkbare symptomen had en om hulp verzocht zonder een hartstilstand te krijgen.

Uit de analyses bleek dat 50 procent van de 823 mensen met een acute hartstilstand tot 24 uur voordat hun hart het begaf minstens één symptoom had dat kon verraden wat er te gebeuren stond.

Het meest voorkomende symptoom was ademnood, die 41 procent van de deelnemers ervoer in de 24 uur voorafgaand aan de hartstilstand.

33 procent had pijn op de borst, 12 procent zweette meer en 11 procent ervoer wat de onderzoekers aanvallen noemen.

Maar het interessantste is dat de symptomen heel verschillend leken te zijn voor mannen en vrouwen.

Terwijl mannen vooral last hadden van ademnood, pijn op de borst en overmatig zweten in de aanloop naar de hartstilstand, was dat bij vrouwen duidelijk anders:

Bij hen leek er alleen een verband te bestaan tussen ademnood en een plotselinge hartstilstand.

De onderzoekers hopen nu dat hun kennis van de verschillende waarschuwingssignalen bij mannen en vrouwen ons kan helpen om deze dodelijke gebeurtenissen beter te zien aankomen en te voorkomen.