Onderzoek: Dit dier is drager van de dodelijkste ziekten voor de mens

Virussen kunnen overspringen van dier op mens – dat hebben we gezien bij het coronavirus. Met name één dier is dodelijker dan alle andere.

Sommige dieren hebben een sterkere immuunrespons tegen infectieziekten, waardoor ze duizenden virussen bij zich kunnen dragen die kunnen overspringen op ons.

© Shutterstock

De grenzen tussen het mensen- en dierenrijk zijn altijd met elkaar verweven geweest, en dat heeft al meermaals grote consequenties gehad.

Van de pest tot de coronapandemie, de overdracht van ziekten van dier op mens heeft de menselijke geschiedenis gevormd.

En nu we het toch over het coronavirus hebben, met name één dier is een grote bron van gezondheidsbedreigingen voor de mens: de vleermuis.

Onderzoekers van de universiteit van Chicago concluderen nu dat ziekten afkomstig van vleermuizen dodelijker zijn voor mensen dan ziekten van andere dieren.

‘Virussen van vleermuizen leiden tot een hogere sterfte na overdracht op de mens dan virussen afkomstig van andere zoogdieren of vogels,’ zegt Cara Brook, assistent-hoogleraar Ecologie en evolutie aan de universiteit van Chicago en hoofdauteur van het artikel.

Dit komt doordat vleermuizen een aanzienlijk hogere tolerantie voor ontstekingen en infecties lijken te hebben dan andere dieren.

Als vleermuizen geïnfecteerd worden door zeer besmettelijke virussen, is hun immuunrespons dus genetisch robuuster dan die van andere dieren.

Volgens de onderzoeksresultaten heeft dat te maken met de evolutionaire ontwikkeling van de vleermuis van land- naar luchtdier. Het is echter nog onduidelijk waarom deze ontwikkeling vleermuizen een aanzienlijk betere weerstand gaf dan andere dieren.

Dieren dragen veel virussen

Dieren dragen naar schatting meer dan 800.000 virussen bij zich die mensen kunnen infecteren.

Mutaties maken dierlijke virussen gevaarlijk

Verreweg de meeste infectieziekten zijn afkomstig van dieren. Ze hebben meestal wilde vleermuizen, vogels of knaagdieren als gastheer, maar door mutaties kunnen ze ook mensen infecteren.

1. Ziekten bij vleermuizen

Het virus gedijt goed in vleermuizen en muteert voortdurend tussen vleermuizen.

Forskere indsamler prøver fra gnavere, flagermus og fugle og udpeger de virus, der måske kan smitte mennesker.

2. Het virus springt over

Een mutatie kan ook andere dieren besmetten, waar nieuwe mutaties ontstaan. Bijvoorbeeld bij kippen.

Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho/Getty Images

3. De mens wordt getroffen

Er worden mensen besmet en een nieuwe mutatie verspreidt zich tussen mensen.

Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho/Getty Images

De onderzoekers denken dat vleermuizen in de toekomst waarschijnlijk een bron blijven van zeer besmettelijke virussen die zich snel verspreiden onder mensen, zoals we ook zagen bij corona.

Het gevaar is echter niet zo groot dat vleermuisvirussen de mensheid ooit zullen uitroeien, aldus Brook.

‘Wat betreft de gevaren van vleermuisziekten is het belangrijk om te onthouden dat er een wisselwerking is tussen overdracht en besmettelijkheid. Virussen met de hoogste sterftecijfers zullen waarschijnlijk niet resulteren in het grootste aantal infecties bij mensen, omdat de vleermuis vaak sterft aan de ziekte voordat deze kan worden overgedragen op mensen,’ zegt Brook.