Onderzoek bevestigt: Alcohol en tabak veel gevaarlijker dan hasj

Gemeten naar de sterftekans per persoon en de negatieve invloed op de samenleving blijkt uit nieuw vergelijkend onderzoek dat hasj het minst schadelijke van alle genotsmiddelen is, en dat alcohol en tabak de grootste killers zijn.

Genotsmiddelen op glasplaat

Door het gebruik van een vernieuwende methode om sterfte te meten en te vergelijken hebben Duitse en Canadese wetenschappers bewezen wat eerdere onderzoeken al suggereerden:

Van alle genotsmiddelen, legale en illegale, die de mens nuttigt, is alcohol met afstand de dodelijkste.

Daarna volgen nicotine, cocaïne en heroïne, terwijl cannabis (hasj) de minst gevaarlijke is.

Hun conclusie is dat de wereld beter af zou zijn als er meer gekeken werd naar de gevolgen van tabak en alcohol en minder naar alle illegale middelen.

Van alcohol naar cocaïne en hasj naar heroïne

Het onderzoeksteam, onder leiding van professor en wereldberoemd verslavingsdeskundige dr. Jürgen Rehm, voerde als eerste een vergelijkend onderzoek uit naar het risico van een reeks genotsmiddelen: heroïne, nicotine, cannabis, cocaïne, alcohol, amfetamine, methadon en MDMA.

De methode die ze hebben toegepast om het risico in te schatten, Margin of Exposure (MoE), vergelijkt de hoeveelheid van het middel die nodig is om tot negatieve effecten te leiden met de hoeveelheid die gebruikers daadwerkelijk innemen.

Hoe hoger het verbruik in verhouding tot de marge voor negatieve effecten, hoe meer risico het middel met zich meebrengt.

Hasj is veel minder schadelijk dan alcohol

De uitkomsten laten aan duidelijkheid niets te wensen over: alcohol is dodelijker dan alle andere middelen en houdt het grootste risico in, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.

Op individueel niveau zijn alcohol en nicotine het dodelijkst, en vormen ze samen met heroïne en cocaïne de middelen met een hoog risico, terwijl cannabis, amfetamine, methadon en MDMA veel minder gevaarlijk zijn.

Op maatschappelijk niveau is alcohol, een legaal genotsmiddel, de enige stof met een hoog risico: het is maar liefst 114 keer zo gevaarlijk en dodelijk als cannabis.

De wetenschappers maken de kanttekening dat het onderzoek geen rekening houdt met langetermijneffecten als kanker of het sociale risico van bijvoorbeeld het delen van injectienaalden.