Shutterstock / L Julia

Nieuw rapport: Hier kost luchtvervuiling gemiddeld 10 levensjaren

Volgens een Amerikaans rapport leidden de coronalockdowns in 2020 niet tot minder luchtvervuiling met kleine deeltjes. En de vervuiling is ongelijk verdeeld. Bekijk een interactieve kaart met de landen van de wereld.

Miljoenen mensen kampen wereldwijd met een slechte luchtkwaliteit. En in veel landen zijn er geen aanwijzingen dat het beter gaat.

Zo zouden mensen in Zuid-Azië gemiddeld vijf jaar langer kunnen leven als de luchtkwaliteit voldeed aan de richtlijnen van de WHO wat betreft PM2,5-deeltjes in de lucht – fijnstof kleiner dan de diameter van een mensenhaar.

En in de Indiase stad Delhi kunnen de mensen verwachten gemiddeld 10 jaar korter te leven door de massale luchtvervuiling.

Deze cijfers komen in een nieuw rapport van de Universiteit van Chicago.

‘Als alle landen de luchtverontreiniging zo zouden terugdringen dat aan de WHO-richtlijnen voor PM2,5-luchtvervuiling werd voldaan, zou de gemiddelde levensverwachting wereldwijd met 2,2 jaar toenemen,’ zegt onderzoeksleider Crista Hasenkopf tegen Phys.org.

Twee kinderen op rolschaatsen in de Indiase miljoenenstad Delhi.

© GazothBot/Wikimedia Commons

Luchtvervuiling met PM2,5-deeltjes

Deeltjes in de lucht met een diameter van minder dan 2,5 micrometer vormen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een beduidend risico voor onze gezondheid.

Dit fijnstof trekt zich niets aan van grenzen en verspreidt zich over grote afstanden.

Doodsoorzaken die in verband staan met luchtvervuiling zijn o.a. trombose in het hart en de hersenen, COPD, longontsteking en longkanker.

Bijna elke bevolkte regio op aarde overschrijdt het door de WHO aanbevolen maximum van 15 microgram deeltjes per kubieke meter over 24 uur – of gemiddeld 5 microgram deeltjes per kubieke meter lucht over een heel jaar.

De gemiddelde luchtverontreiniging in India met PM2.5-fijnstof bedraagt 70,3, wat de levensverwachting van elke Indiër met gemiddeld bijna 5 jaar bekort.

De situatie is echter het ergst in Bangladesh, waar de mensen in 2020 naar verwachting gemiddeld 6 jaar en 11 maanden korter zouden leven, alleen al door de vervuiling van de lucht met fijnstof.

Als Marsmannetjes stof over de aarde uitstrooiden die de gemiddelde leeftijd met meer dan twee jaar bekortte, zouden we van een catastrofe spreken. Econoom en medeauteur van het rapport Michael Greenstone

Veel landen in Centraal- en West-Afrika zitten ook ver boven het wereldgemiddelde.

Verrassend genoeg blijken de laatste vervuilingscijfers voor 2020 niet lager te zijn dan het jaar ervoor, ondanks de verminderde economische activiteit als gevolg van de coronalockdowns.

Ook Europa blijft achter bij WHO-norm

De onderzoekers van de Universiteit van Chicago vragen zich af waarom de luchtvervuiling wereldwijd zo hoog mag blijven.

‘Als Marsmannetjes stof over de aarde uitstrooiden die de gemiddelde leeftijd met meer dan twee jaar bekortte, zouden we van een catastrofe spreken. Maar we hebben de vervuiling zelf veroorzaakt – ze is niet afkomstig van een onbekende vijand,’ zegt medeauteur Michael Greenstone tegen de BBC.

Terwijl de toename van de luchtverontreiniging in veel Aziatische landen de laatste jaren te wijten is aan industrialisatie en het gebruik van fossiele brandstoffen, is China erin geslaagd de luchtvervuiling in veel regio’s sterk terug te dringen.

Tussen 2013 en 2020 is die zelfs met gemiddeld 40 procent verminderd. Toch leven Chinezen gemiddeld 2,6 jaar korter door luchtvervuiling.

Bekijk hier alle landen van de wereld in de interactieve Air Quality Life Index.

© AQLI

In Europa is Polen een van de zwaarst getroffen landen wat betreft luchtvervuiling, met een gemiddeld aantal PM2,5-deeltjes van 15. Voor Duitsland is dat 8, voor Groot-Brittannië 7,2.

In Nederland, waar het cijfer 7,8 bedraagt, zouden jij en ik gemiddeld 0,3 jaar langer leven als we voldeden aan de WHO-norm.

Meeste vroegtijdige sterfgevallen in steden

Hoewel de Scandinavische landen relatief laag scoren wat luchtverontreiniging betreft, zijn er toch ook problemen – vooral in steden. De Zweedse onderzoeker David Segersson van het instituut voor milieuwetenschappen van de Universiteit van Stockholm concludeerde eerder dit jaar dat het merendeel van de vroegtijdige sterfgevallen in Zweedse steden te wijten is aan lokale uitstoot.

In Denemarken schat de gezondheidsautoriteit dat luchtverontreiniging gemiddeld 4200 voortijdige sterfgevallen per jaar kost. En slechts één op de drie wordt veroorzaakt door Deense verontreinigingsbronnen. De luchtvervuiling in Denemarken is de laatste decennia wel afgenomen.

Het gebruik van houtkachels is de laatste tijd omstreden in Scandinavië, omdat het in belangrijke mate bijdraagt aan de uitstoot van schadelijk fijnstof.