Elektrische fiets

Nieuw onderzoek: Zo goed is een elektrische fiets voor je gezondheid

In een nieuw onderzoek keken wetenschappers hoe gunstig het voor je gezondheid is om op een elektrische en een traditionele fiets te rijden.

Het voelt heerlijk om er op je e-bike vandoor te gaan en de rest van de fietsers achter je te laten. Wellicht is daarom de fiets met accu de laatste jaren zo populair geworden.

Maar als we kijken naar het effect van de elektrische fiets op ons activiteitsniveau, komt dat bij lange na niet in de buurt van dat van het rondrijden op een ouderwetse fiets.

Dit is een van de belangrijkste conclusies van een nieuwe studie die door een groep onderzoekers is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van 1250 elektrische fietsers en 629 conventionele fietsers uit verschillende delen van Duitsland.

Met behulp van een smartwatch werd de fietsers gevraagd om gedurende vier weken de tijd, afgelegde afstand en hartslag te registreren tijdens het fietsen.

Gewone fietsers maakten meer ritten met een hogere hartslag

De wetenschappers keken of de twee groepen fietsers de aanbeveling van de VN-gezondheidsorganisatie WHO bereikten van 150 minuten lichamelijke activiteit per week met een matige intensiteit – of 75 minuten met een hoge intensiteit.

En het bleek dat veel meer van de traditionele fietsers de WHO-aanbeveling voor lichaamsbeweging haalden.

Zo bereikte 35 procent van hen de doelstelling van 150 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit per week, terwijl hetzelfde gold voor 22,4 procent van de elektrische fietsers.

Gewone fietsers maakten ook gemiddeld meer ritten per week. In totaal zaten de conventionele fietsers ongeveer zes keer per week in het zadel, vergeleken met ongeveer vier wekelijkse ritten voor de groep elektrische fietsers.

De hartslag was ook gemiddeld hoger bij gewone fietsers in vergelijking met fietsers die een handje werden geholpen door een accu, zo blijkt uit de studie.

Traditionele fietsers hadden een gemiddelde hartslag van 119 slagen per minuut, tegen 111 slagen per minuut voor elektrische fietsers.

Elektrische fietsers halen minder vaak de WHO-doelstellingen

Mensen met een elektrische fiets hadden dus de neiging om minder en minder fysiek zware ritten te maken dan conventionele fietsers.

Aan de andere kant bevestigt de studie de bevindingen van eerdere studies waaruit blijkt dat e-bikes het potentieel hebben om ouderen, zwaarlijvigen en anderen met fysieke beperkingen op de fiets te krijgen – waar ze wellicht van zouden afzien als ze alleen een gewone fiets hadden.

‘We kunnen vaststellen dat elektrisch fietsen gepaard gaat met een kleinere kans op het bereiken van de WHO-doelstellingen voor matige tot krachtige lichamelijke activiteit dan traditioneel fietsen,’ schrijven de onderzoekers.

‘De groeiende belangstelling voor de elektrische fiets kan er echter toe bijdragen dat fietsen in de vrije tijd of naar het werk aantrekkelijker kan worden, vooral voor mensen die door ziekte of leeftijd beperkt zijn en die anders niet voor de fiets zouden kiezen.’

Er is ook gekeken bij hoeveel ongelukken fietsers in een jaar betrokken waren. De onderzoekers ontdekten dat er een aanzienlijk hoger risico op ongelukken was op een e-bike in vergelijking met een gewone fiets.

Dat kan deels komen doordat de elektrische fietsers in het onderzoek over het algemeen ouder waren, meer wogen en meer gezondheidsproblemen hadden dan degenen met een gewone fiets.