Kinderen van overbezorgde ouders leven korter

Als ouders overbezorgd zijn, kan dat kinderen stress bezorgen en de ontwikkeling van hun hersenen veranderen. Dit kan ernstige gevolgen hebben, waaronder een grotere kans op een korter leven.

De onderzoekers keken hoe 941 mensen die tussen 2007 en 2018 zijn overleden de relatie met hun ouders beschreven in de Britse onderzoeksdatabase English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

© Shutterstock

Trauma en stress hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Dat geldt zeker tijdens de jeugd, wanneer de supercomputer van het lichaam de grootste veranderingen ondergaat, suggereren diverse nieuwe onderzoeken.

Stress kan stofjes in de hersenen vrijmaken die genen activeren die verband houden met een verhoogd risico op een aantal dodelijke ziekten. En stress kan mensen vatbaarder maken voor verslaving aan alcohol, roken en drugs.

In een nieuwe studie keken Braziliaanse onderzoekers naar de invloed van de relatie met je ouders op je levensduur.

Van 941 mensen die tussen 2007 en 2018 waren overleden, gingen ze in de Britse onderzoeksdatabase English Longitudinal Study of Aging (ELSA) na hoe zij de relatie met hun ouders hadden beschreven.

Vrouwen met een overbezorgde vader die hun weinig vrijheid en autonomie geeft, hebben een 22 procent grotere kans om voor hun 80e te overlijden. Bij zonen van overbezorgde vaders neemt het risico met 12 procent toe, zo blijkt uit het onderzoek.

Uit het onderzoek bleek ook dat mannen die opgroeiden in een eenoudergezin 179 procent meer kans hadden om voor hun 80e te overlijden dan leeftijdgenoten die opgroeiden met twee ouders.

De mannen waren opgegroeid in het naoorlogse tijdperk, en de onderzoekers denken dat het verschil verband houdt met de gevoelens van stress die kinderen van gescheiden ouders ervoeren in een tijd dat de maatschappij echtscheiding afkeurde.

Ze wijzen erop dat er tegenwoordig waarschijnlijk minder stress wordt ervaren rond het opgroeien met één ouder, nu echtscheiding vaker voorkomt.

Slechte ouders kunnen hersenen veranderen

Onderzoekers keken hoe de Britten de relatie met hun ouders ervoeren door hun vragenlijsten in de English Longitudinal Study of Aging te kruisen met het Parental Bonding Instrument (PBI).

Dit is een psychologische tool om de mening van kinderen over de manier waarop ze zijn opgevoed en verzorgd, te beoordelen.

Op een schaal van één tot vier moesten kinderen aangeven hoe nauwkeurig verschillende uitspraken over hun moeder en vader waren. Bijvoorbeeld: ‘Liet me de dingen doen die ik graag deed’ en ‘Probeerde alles wat ik deed te controleren’.

Kind kan gestrest raken

Bij het PBI wordt slecht ouderschap gekenmerkt door verwaarlozing of overbezorgdheid.

Beide opvoedingsstijlen zullen waarschijnlijk stress opleveren en hormonen vrijmaken die de hersenontwikkeling voor de rest van het leven beïnvloeden.

Verrassend genoeg bleek ook dat een zorgzame moeder alleen bij vrouwen de kans vermindert om voor het 80e levensjaar te sterven. Bij mannen werd geen effect waargenomen.

Andere studies vonden echter een hoger risico op angst en depressie bij mensen van beide geslachten die opgroeiden met een kille, verwaarlozende moeder.