Indrukwekkende resultaten met immunotherapie tegen baarmoederkanker

De kans om baarmoederkanker te overleven neemt aanzienlijk toe als patiënten worden behandeld met immunotherapie.

Bij de patiënten die immunotherapie hadden gekregen, was de ziekte na 2 jaar twee keer zo vaak niet verergerd als bij de patiënten met chemo en placebo.

© Shutterstock

Door nieuwe en gerichte behandelingen is de kans om kanker te overleven nu groter dan ooit.

Dit geldt tenminste voor borst-, eierstok- en huidkanker – om maar een paar typen te noemen.

Bij baarmoederkanker is het vooruitzicht echter veel droeviger. De helft van de ongeveer 800 vrouwen die de ziekte elk jaar krijgen, kan nog wel worden genezen met een operatie.

Maar als de kanker al vergevorderd en uitgezaaid is, is de kans om de ziekte te overleven gering.

De helft overlijdt binnen drie jaar.

Nu bieden de resultaten van een internationaal onderzoek met immunotherapie hoop voor patiënten en artsen.

‘Ik denk dat een deel van de patiënten zal herstellen,’ zegt Mansoor Raza Mirza, hoofdarts in het kankercentrum van het Deense Rigshospitalet.

‘Dat was eerder geen reële optie bij patiënten met uitgezaaide baarmoederkanker. Operaties, chemotherapie en radiotherapie hebben effect, maar vaak is dat helaas van korte duur.’

De 494 deelnemende vrouwen werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De ene helft kreeg immunotherapie en traditionele chemotherapie, en de andere helft chemotherapie en een placebo (een zoutoplossing).

Bij de patiënten die immunotherapie hadden gekregen, was de ziekte na 2 jaar twee keer zo vaak niet verergerd als bij de patiënten met chemo en placebo.

De overlevingskans was bijna 25 procent groter in de groep met immunotherapie.

‘Dit is een enorm verschil, zowel in tijd zonder verslechtering als overlevingskans,’ zegt Mansoor Raza Mirza, die de resultaten maandag presenteerde op een virtuele conferentie voor oncologen uit de hele wereld.

In het laatste stadium

Op dezelfde dag werd de studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

De 44-jarige Deense vrouw Sidsel Solmer Eriksen, die in 2020 baarmoederkanker kreeg, is een van de onderzochte vrouwen. Uit weefselmonsters bleek dat de ziekte bij haar was uitgezaaid naar de buikholte en een eierstok.

De ziekte was bij haar in het meest kritieke stadium: stadium vier.

‘Toen ik de arts vroeg wat er na stadium vier komt, zei hij dat daarna geen stadia meer volgen. Dus toen mij werd aangeboden mee te doen aan dit experiment, samen met chemotherapie, dacht ik dat het mijn kansen zou vergroten.’

Omdat het een dubbelblinde proef is, weet ze nog niet of ze immunotherapie of een placebo krijgt tijdens haar zeswekelijkse behandeling in het ziekenhuis.

Maar de regelmatige scans laten geruststellende resultaten zien. Haar toestand is niet verslechterd.

‘Het is een heel bijzondere situatie, want je denkt natuurlijk veel na over de nabije toekomst en je levensvooruitzichten. Maar ik leef met de hoop dat de behandeling mij de best mogelijke kans geeft.’