Groot onderzoek: Hoge temperaturen schadelijk voor zicht van ouderen

Bij een gemiddelde temperatuur van 15 °C is er mogelijk 44 procent meer kans op een ernstige visuele beperking dan bij 10 °C.

visionheatFB

Als warmte het zicht van oudere mensen negatief beïnvloedt, zijn de stijgende temperaturen op aarde een uitdaging voor de vergrijzende wereldbevolking.

© Shutterstock

De wereldwijde gemiddelde temperatuur is sinds 1880 met circa 1 °C gestegen, en op dit moment wordt verwacht dat dit cijfer tegen 2050 met zo’n 1,5 °C toegenomen zal zijn.

In datzelfde jaar,is naar verwachting 16 procent van de wereldbevolking ouder dan 65 jaar. Nu is dat ongeveer 10 procent.

Stijgende temperaturen en een vergrijzende bevolking hebben op het eerste gezicht misschien weinig met elkaar te maken. Maar nieuw onderzoek naar het gezichtsvermogen van ouderen laat zien dat er wel degelijk specifieke uitdagingen voor ouderen zijn.

Uit een onderzoek onder bijna 2 miljoen Amerikanen blijkt dat ouderen in een warmer klimaat meer kans maken op ernstige slechtziendheid.

Het hele jaar door op een warme plek wonen kan dus slecht zijn voor het zicht van ouderen – en dit probleem zal alleen maar groter worden naarmate de temperaturen stijgen en de bevolking vergrijst.

Verontrustende resultaten

Gedurende 5 jaar volgden onderzoekers van de University of Toronto 1,7 miljoen Amerikanen van 65 jaar of ouder, die nog in de staat woonden waar ze geboren waren. De groep kreeg voortdurend vragen over het gezichtsvermogen.

Gelijktijdig werd de gemiddelde temperatuur van de woonplaatsen van de groep bepaald.

Toen de onderzoekers de gemiddelde temperaturen vergeleken met de ontwikkeling van visuele beperkingen, ontdekten ze dat degenen die in gebieden woonden met een gemiddelde temperatuur van meer dan 15 °C 44 procent meer kans hadden op ernstige visuele beperkingen dan degenen die leefden met een gemiddelde temperatuur van onder de 10 °C.

De hoofdauteur maakt zich zorgen over de bevindingen gezien de stijgende temperaturen, maar wijst erop dat nader onderzoek nodig is om de mate van correlatie te bepalen.

‘Dit verband is zeer zorgwekkend als later onderzoek het bevestigt. Door de klimaatverandering verwachten we dat de temperaturen wereldwijd zullen stijgen,’ zegt hoofdauteur Esme Fuller-Thomson, hoogleraar aan het Institute of Life Course and Aging van de University of Toronto.

Interessant genoeg bleek uit het onderzoek ook dat de relatie tussen de gemiddelde temperatuur en ernstige visuele beperkingen hetzelfde was voor alle leeftijden, geslachten, inkomens en opleidingen.

Verder was het verband het duidelijkst bij mensen tussen de 65 en 79 jaar.

Oorzaak is een mysterie

Onderzoekers weten nog niet precies hoe het komt dat een warm klimaat nadelig is voor het zicht van ouderen.

Mogelijke oorzaken zijn een grotere kans op blootstelling aan ultraviolet licht van zonnestralen, meer luchtvervuiling, meer infecties en een hogere afbraak van foliumzuur.

Stijgende temperaturen hebben invloed op de luchtvervuiling doordat er meer smog voorkomt als het warm is. Smog ontstaat wanneer vervuiling van auto’s, fabrieken en andere bronnen reageert op zonlicht en warmte.

De temperatuur beïnvloedt het risico op infecties doordat bacteriën in zee bijvoorbeeld beter gedijen bij warmte, waardoor het risico toeneemt dat zwemmers infecties oplopen.

Foliumzuur zorgt voor een efficiënte doorbloeding, en bij hogere temperaturen wordt het sneller afgebroken – vooral bij ouderen, omdat zij zwakkere bloedvaten hebben dan jongere mensen.

De onderzoekers benadrukken de noodzaak van verder onderzoek op dit gebied en de impact van stijgende temperaturen op ouderen en gehandicapten in het bijzonder.