Shutterstock
Kanker dokter

Experts: Gebrek aan kennis over gevaarlijke kankersoort

Een nieuwe Europese enquête bezorgt experts hoofdbrekens. Veel mensen met kanker zouden niet eens meteen reageren op de waarschuwingssignalen.

Blaaskanker is een serieuze zaak. In 2020 waren er wereldwijd 573.278 nieuwe gevallen en 212.536 sterfgevallen. Daarmee staat het op de tiende plaats op de lijst van meest voorkomende kankersoorten, en daarom schrikt de Europese Vereniging voor Urologie (EAU) van de mate van onwetendheid en zelfs onverschilligheid ten opzichte van de ziekte.

Uit een nieuw Europees onderzoek van de EAU blijkt dat Europa een trieste koploper is wat betreft blaaskanker. Maar de meeste mensen weten heel weinig van de symptomen van de ziekte. Volgens de EAU-enquête weet 60 procent van de respondenten niet wat blaaskanker is en hoe ernstig het is.

Bloed in de urine is een signaal

Een van de vroege tekenen van blaaskanker zijn bloed in de urine of veranderingen in de kleur van de urine. Als mensen dit opmerken, zouden ze eigenlijk onmiddellijk naar hun huisarts moeten gaan, maar maar liefst 55 procent van de deelnemers aan het onderzoek wist niet eens dat er een verband bestond tussen de kleur van de urine en het risico op kanker. Een snelle reactie op zichtbare signalen als bloed en kleurverandering is essentieel voor een goed behandelresultaat.

Toch zegt 75 procent van de ondervraagden de kleur van hun urine niet regelmatig te controleren, en 22 procent zegt dat zelfs zelden of nooit te doen. Wat de urologen echter het meest verbaasde, was dat 20 procent van de deelnemers zei een week of langer te zullen wachten om naar de dokter te gaan als ze merkten dat de kleur van geel naar oranje, roze of rood was veranderd. De meest genoemde verklaring voor het niet naar de dokter gaan was dat men aannam dat de symptomen vanzelf zouden overgaan.

‘Bij blaaskanker is een vroege diagnose cruciaal voor de overlevingskans. Patiënten die in het eerste stadium van de ziekte worden gediagnosticeerd hebben 80 procent kans om de eerste vijf jaar te overleven, tegen slechts 40 procent in het derde stadium. Ons onderzoek bevat een zeer verontrustende boodschap over de dringende noodzaak om het publiek meer bewust te maken van de symptomen van blaaskanker en het belang van zo snel mogelijk een arts of uroloog te raadplegen. Zo kan de diagnose sneller worden gesteld en zal de sterfte afnemen,’ zegt professor Arnulf Stenzl, secretaris-generaal van de EAU, die het onderzoek leidde.