Shutterstock

Doorbraak: Wetenschappers decoderen hersensignalen achter chronische pijn

De ontdekking biedt hoop op nieuwe behandelingen voor mensen met aanhoudende, invaliderende pijn.

Chronische pijn is moeilijk te behandelen en heeft grote gevolgen voor wie ermee kampt.

Maar nu is er hopelijk goed nieuws voor de miljoenen mensen die lijden aan aanhoudende pijn.

Een team van Amerikaanse onderzoekers is er voor het eerst in geslaagd de hersensignalen te decoderen die ervoor zorgen dat mensen chronische pijn ervaren.

De onderzoekers konden afleiden hoeveel pijn iemand ervaart, en ze hopen dat hun methode op termijn bruikbaar is om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor mensen met pijn die geen baat hebben bij bestaande methoden.

Algoritme kan pijn voorspellen

Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, is gebaseerd op gegevens van vier patiënten die leden aan chronische pijn als gevolg van een beroerte of een amputatie.

Eerst implanteerden de onderzoekers elektroden in de hersenen van de vier patiënten om de activiteit te registreren in twee gebieden die in verband worden gebracht met chronische pijn: de cortex cingularis anterior en de cortex orbitofrontalis.

Daarna moesten de patiënten regelmatig vragenlijsten invullen om hun pijn te beoordelen.

Ook kregen ze de opdracht om met een afstandsbediening steeds momentopnamen te maken van hun hersenactiviteit via de elektroden.

Op deze röntgenfoto van een van de deelnemers aan het onderzoek is te zien hoe de elektroden (met rood aangegeven) in de hersenen werden geïmplanteerd.

© Prasad Shirvalkar

Aan de hand van de antwoorden en de hersenopnamen ontdekten de onderzoekers dat ze een algoritme konden trainen om iemands pijn te voorspellen op basis van de elektrische signalen in de cortex orbitofrontalis.

De onderzoekers kwamen er ook achter dat chronische en acute pijn tot uitdrukking komt in twee totaal verschillende soorten hersenactiviteit.

Deze ontdekking kan helpen verklaren waarom gewone pijnstillers werkzaam kunnen zijn tegen acute pijn, maar weinig effect hebben op chronische pijn.

De onderzoekers hopen dat hun ontdekking kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor chronische pijn met behulp van zogeheten diepe hersenstimulatie.

Bij diepe hersenstimulatie worden elektrische impulsen in de hersenen gestuurd om problematische signalen te verstoren. Maar hiervoor is een hersenoperatie nodig, en deze behandeling zou daarom volgens de onderzoekers een laatste redmiddel moeten zijn.

De methode wordt echter wel toegepast, zoals bij de behandeling van de ziekte van Parkinson en zware depressies.