Shutterstock
E-sigaret in de ene hand en normale sigaretten in de andere

De waarheid over e-sigaretten

De afgelopen 10 jaar zijn e-sigaretten een hit geworden – onder andere als middel om van het traditionele roken af te komen. Onderzoekers zijn er nog niet zeker van of e-sigaretten slecht voor je zijn. In 2019 overleden zeker 47 Amerikanen door e-roken.

"E-sigaret is gezonder dan gewone sigaret" - Feit

Artsen zijn het er veelal over eens dat traditioneel roken schadelijker is dan vapen.

Dit laatste is ook niet zonder meer gezond, maar het roken van gewone sigaretten staat met 8 miljoen te vroege sterfgevallen per jaar bovenaan de lijst met leefstijlproblemen.

De Britse gezondheidsautoriteiten schatten dat e-sigaretten 95 procent minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten, maar die conclusie is getrokken op basis van beperkte gegevens.

E-sigaretten zijn nog maar sinds 2006 op de markt, en onderzoek naar eventuele langetermijneffecten ontbreekt.

©

E-sigaretten: chemie in druppelvorm

Stroom wordt aangesloten

E-sigaretten bevatten een batterij die stroom door een elektrische weerstand laat gaan.

Weerstand warmt op

Als de stroom door de weerstand (de brander of coli) gaat, wordt hij warm. Het principe lijkt op dat van een waterkoker.

Vloeistof verdampt

De vloeistof, bijvoorbeeld glycerol met nicotine, verdampt en condenseert daarna tot microdruppels.

Het RIVM geeft in zijn factsheet over e-sigaretten dan ook aan dat er meer onderzoek nodig is om te kunnen vaststellen of het product veilig is en noemt een aantal punten van zorg, zoals de gifstoffen die e-sigaretten kunnen bevatten.

Eind 2019 nam de onrust over vapen toe, met name in de VS. De oorzaak waren 2200 ziekenhuisopnamen en zeker 47 sterfgevallen onder vapers in een paar maanden.

Bij onderzoek van het longweefsel van 29 patiënten werd in 82 procent van de gevallen de stof alpha-Tocoferylacetaat gevonden, een vorm van vitamine E.

Deze stof wordt in bepaalde e-vloeistoffen als verdikkingsmiddel gebruikt, vooral in die met cannabisolie, en wordt vooralsnog als boosdoener beschouwd.

"Meeroken kan geen kwaad bij e-sigaretten" - Feit

Jaarlijks sterven er wereldwijd 1,2 miljoen mensen aan de gevolgen van meeroken.

Tabaksrook bevat ruim 7000 stoffen, en tot op heden is aangetoond dat minstens 70 ervan kankerverwekkend zijn – voor de roker zelf én voor anderen die de rook inademen.

©

Gewone sigaret

41%

Smaakstoffen en verbrandingsproducten

34%

Koolstofmonoxide

20%

Water

3%

Nicotine

2%

Glycerol

Het hoofdbestanddeel van de damp van e-sigaretten is echter geen rook, maar waterdamp en verstoven glycerol.

Glycerol is een zoete, geur- en kleurloze en onschadelijke chemische verbinding uit dezelfde familie als alcohol.

©

E-sigaret

73%

Glycerol

15%

Water

11%

Smaakstoffen

1%

Nicotine

Er zijn nog geen schadelijke gevolgen aangetoond van passief vapen. Een kanttekening daarbij is dat het nog wachten is op de eerste onderzoeken naar de langetermijneffecten van vapen.

"E-sigaretten helpen om te stoppen met roken" - Feit

Roken is een van de moeilijkste gewoonten om af te leren. Britse statistieken laten zien dat slechts 10 procent van de pogingen om van de sigaret af te blijven, slaagt.

Een Italiaans-Frans-Britse studie toont echter aan dat dit cijfer stijgt tot 40 procent als rokers de sigaret inruilen voor de e-sigaret, die ook de verslavende nicotine bevat.

Nog eens 25 procent verminderde zijn tabaksgebruik aanzienlijk. In Groot-Brittannië adviseren de gezondheidsautoriteiten rokers zelfs om e-sigaretten te gebruiken als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Volgens de gezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal rokers wereldwijd 1,1 mld.

© Shutterstock

Stoppen met roken heeft meteen effect

Vapen helpt veel mensen om te stoppen met roken. Hoewel onduidelijk is hoe gezond e-sigaretten op de lange termijn zijn, is de overstap direct, en vermoedelijk levenslang, gunstig voor de gezondheid.

  • 8 uur. Het bloed bevat minder koolstofmonoxide en meer zuurstof.

  • 48 uur. De reuk en smaak worden beter.

  • 72 uur. Kleine holten in de longen ontspannen, waardoor ademen makkelijker gaat.

  • 2 maanden. De zuurstofopname en het uithoudingsvermogen zijn beter.

  • 6 maanden. De hoeveelheid slijm in de longen en de kans op longontsteking zijn afgenomen.

  • 1 jaar. Het risico op hartkwalen is gehalveerd.

  • 5 jaar. Het risico op kanker in de mondholte, luchtpijp, slokdarm en blaas is gehalveerd.