Shutterstock

Zijn kunstmatige zoetstoffen kankerverwekkend?

De bewering dat zoetstoffen kankerverwekkend zijn, gaat terug tot 1996 en heeft sindsdien de tongen flink losgemaakt. Hoewel vrijwel alle onderzoeken de stof hebben vrijgesproken, zijn de langetermijneffecten nog steeds relatief onbekend.

Kunstmatige zoetstoffen zijn of synthetische, of natuurlijke stoffen die ongeveer evenveel calorieën hebben als gewone suiker, maar stukken zoeter zijn. Daarom is lightfrisdrank al zoet na toevoeging van een klein beetje zoetstof.

In 1996 zei de Amerikaanse neuroloog John Olney dat aspartaam kankerverwekkend is. Het argument luidde dat het aantal gevallen van hersenkanker sinds de goedkeuring van de kunstmatige zoetstof in 1981 was gestegen.

Coca-Cola Light en Zero zijn beide gezoet met aspartaam. Onderzoek wijst uit dat de stof in matige doses geen kwaad kan.

Een hevig debat barstte los, maar door bijna alle onderzoeken is aspartaam daarna vrijgepleit, en zeker 100 zorgautoriteiten staan de stof nu toe in voedingsmiddelen.

Toch zijn veel wetenschappers het erover eens dat de langetermijneffecten van kunstmatige zoetstoffen op de gezondheid nog onderbelicht zijn.

© Shutterstock

Aspartaam bevat ongeveer evenveel calorieën als suiker – circa 400 kcal per 100 gram – maar is wel 200 keer zo zoet.

Er is een aanvaardbare dagelijkse inname

Op basis van al het onderzoek schatten de twee grootste voedselveiligheidsorganisaties in de westerse wereld, EFSA in Europa en de FDA in de VS, dat aspartaam onschadelijk is binnen de grenswaarden: de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI), die wordt vastgesteld door toxicologen.

De EU hanteert een ADI van 40 mg per kilo lichaamsgewicht. Iemand die 70 kilo weegt, mag dus hooguit 2800 mg aspartaam per dag innemen.

Onderzoek van zoetstoffen gaat door

Op 13 mei 2019 kondigde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) aan gegevens te gaan verzamelen over verschillende zoetstoffen.

De autoriteit wil zoetstoffen die vóór 20 januari 2009 zijn goedgekeurd op deze manier opnieuw beoordelen.

Het tijdstip wanneer de inzameling van gegevens klaar moet zijn, is al meerdere malen opgeschoven. De EFSA spreekt nu van eind 2020.