Zo gaat de besmetting over van dier op mens

Er zijn drie factoren die bepalen of een microbe van een dier op de mens overgaat.

Monkey drawing

Drie factoren bepalen of een infectieziekte die bij een dier ontstaat, op de mens kan overgaan en zich tot een ziekte kan ontwikkelen die van mens naar mens springt: de microbe moet eerst een dierlijke gastheer hebben, dan op de mens kunnen overgaan en tot slot de soortenbarrière slechten en ons immuunsysteem aantasten.

1.Dierlijke gastheer

Het is o.a. bepalend of de microbe in één of in veel diersoorten zit, hoe dicht de gastheren opeen leven en of de ziekte direct – zoals via een beet – of indirect wordt overgebracht.

Chicken farm

2. Contact met mensen

Bepalend voor de overdracht is de frequentie en aard van ons contact met de microbe: komen we in zijn habitat, komen er meer ziekteverwekkende, bloedzuigende insecten of gaan we ons gedrag veranderen, zoals nog meer vlees eten?

Lumberjack in jungle

3. Kans op infectie

Als de microbe de afweer van nauw verwante zoogdieren kan aantasten, moeten we oppassen, maar van ziekten bij nauwelijks verwante dieren hebben we weinig te vrezen. De frequentie en duur van het contact zijn belangrijk, en de hygiëne bepaalt of microben van dieren contact met ons kunnen maken.

infectious microbe