Shutterstock

Prognose van Harvard: Sociale onthouding kan voortduren tot 2022

Het coronavirus kan ons nog tot 2022 dwingen om afstand van elkaar te houden, en we moeten erop voorbereid zijn dat onze samenleving nog herhaaldelijk op slot kan worden gedaan. Dat voorspelt een computermodel, ontwikkeld door wetenschappers van Harvard University.

Totdat er een vaccin is ontwikkeld tegen het coronavirus SARS-CoV-2, moeten alle landen erop voorbereid zijn dat ze af en toe de samenleving op slot moeten doen om te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken.

Daardoor wordt de wereldbevolking gedwongen afstand te houden tot 2022, wanneer er naar verwachting een vaccin zal zijn ontwikkeld. Dat is de harde conclusie van een onderzoek dat wetenschappers van Harvard University hebben gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Model heeft andere virussen als uitgangspunt

Het onderzoek van Harvard gaat ervan uit dat het nieuwe coronavirus zich op dezelfde manier gedraagt als terugkerende coronavirussen, zoals HCoV-OC43, dat ook afkomstig is van dieren en jaarlijks 10 tot 15 procent van alle verkoudheden veroorzaakt.

De kennis van andere virussen over bijvoorbeeld de invloed van de seizoenen op het reproductiegetal – het getal dat aangeeft hoeveel andere mensen één persoon besmet – en de duur van de immuniteit werd aan de huidige kennis van SARS-CoV-2 gekoppeld en samengevoegd tot één computermodel, dat voor de komende vijf jaar een aantal verschillende scenario’s berekende.

De modellen lieten zien dat COVID-19 met enige regelmaat terug zal keren, maar dat de eerste golf waarschijnlijk de ergste is.

Meerdere malen op slot

In elk van de scenario’s kunnen de wetenschappers de maatregelen die nodig zijn aanpassen, zodat de capaciteit van de intensive care in een land niet wordt overschreden.

Van sociale onthouding is gebleken dat het een effectief middel is om de besmetting binnen de perken te houden, maar in geen van de scenario’s van de Harvard-wetenschappers was één lockdown afdoende.

In de toekomst herhaaldelijk op slot

Dit is een van de vele scenario’s die de wetenschappers hebben berekend. In dit geval gaan ze ervan uit dat de seizoenen van invloed zijn op de verspreiding van het coronavirus. Als de samenleving in lockdown gaat, daalt het reproductiegetal met 60 procent. De berekeningen zijn gemaakt voor het Amerikaanse zorgstelsel. Hier kan de besmetting de kop in worden gedrukt als er sociale onthouding wordt ingevoerd wanneer 35 op de 10.000 Amerikanen besmet zijn. In de praktijk moet dit cijfer worden aangepast aan het plaatselijke dreigingsniveau en de ziekenhuiscapaciteit.

De blauwe kolommen geven de periodes met sociale onthouding aan.

1

De zwarte lijn toont het percentage besmette personen van de bevolking, de rode het percentage kritisch zieke patiënten die op de intensive care moeten worden opgenomen.

2

De horizontale lijn bovenaan geeft de maximale IC-capaciteit van het land aan.

3

De twee stippellijnen geven aan wanneer het aantal besmette personen in de bevolking zo hoog is dat er sociale onthouding moet worden ingevoerd, en zo laag dat deze maatregel weer kan worden opgeheven.

4
©

Tegelijkertijd benadrukt het onderzoek het belang van het heropenen van de samenleving, omdat een langdurige periode met sociale onthouding de opbouw van de groepsimmuniteit vertraagt.

Een continu testsysteem is daarnaast noodzakelijk om te kunnen vaststellen wanneer er richtlijnen nodig zijn voor het gedrag in de openbare ruimte.

Immuniteit kan seizoenen zonder coronavirus opleveren

Het onderzoek bevat diverse factoren die de kans op isolatie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Een grote onzekerheidsfactor in dit model is hoe lang je immuun bent nadat je met het coronavirus besmet bent geweest. Op dit moment is de meest voor de hand liggende conclusie dat je ongeveer een jaar immuun bent nadat je de ziekte hebt gehad.

Als dat klopt, laten andere modellen van de Harvard-wetenschappers zien dat er om de twee jaar een uitbraak van het coronavirus kan plaatsvinden, maar misschien kan deze tussenpauze nog langer duren.

Daardoor is er meer tijd om een vaccin te ontwikkelen.