Shutterstock
antibiotica, bacteriën, antibioticaresistent

Onderzoekers slaan alarm: antibioticaresistentie loopt uit de hand

Dagelijks sterven er zo’n 3500 mensen aan antibioticaresistente infecties. Onderzoekers beschouwen het als een gevaarlijke bedreiging voor de mondiale volksgezondheid.

Antibiotica is een medicijn tegen infecties die veroorzaakt worden door bacteriën, maar als antibiotica, bijvoorbeeld peniciline, te vaak gebruikt wordt, kunnen bacteriën resistent worden. Dat betekent dat doorgaans ongevaarlijke infecties ineens dodelijk kunnen zijn.

Onderzoekers aan de Universiteit van Washington hebben data over antibioticaresistentie uit 200 landen geanalyseerd in het grootste onderzoek tot nu toe.

Uit het onderzoek blijkt dat bacteriën die resistent zijn voor onze antibiotica, net zo’n grote bedreiging voor de mondiale volksgezondheid zijn als malaria en aids.

Kinderen zijn kwetsbaar

In 2019 stierven wereldwijd minstens 1,2 miljoen mensen aan antibioticaresistente infecties. Dat komt neer op 3500 sterfgevallen per dag.

Resistente bacteriën kunnen voor mensen van alle leeftijden dodelijk zijn, maar vooral kinderen lopen gevaar.

De onderzoekers schatten dat één op de vijf sterfgevallen bij kinderen onder de vijf jaar door een infectie komt waar eerder nog antibiotica tegen werkte.

De situatie is nijpend, maar er is hoop

Het onderzoek bevat bijdragen van politici, gezondheidspersoneel en wetenschappers met een oproep om snel te handelen.

Het advies van de onderzoekers luidt dat we terughoudender moeten zijn met antibiotica en dat we meer bewustzijn over de dreiging en niet in de laatste plaats meer geld voor onderzoek nodig hebben.

Maar ondanks de ernst van de situatie is er ook hoop.

Waar bij traditionele methoden voor nieuwe antibiotica 15 jaar en een hoop geld nodig waren, hebben de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gezorgd voor een zekere versnelling van het proces.

Een onderzoeksteam van de Columbia Universiteit heeft bijvoorbeeld binnen 48 dagen wel 20 nieuwe kandidaten voor toekomstige antibiotica kunnen identificeren.

De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, schat dat het aantal sterfgevallen door antibioticaresistentie kan oplopen tot miljoenen per jaar in 2050, tenzij er direct adequaat gereageerd wordt.