Shutterstock

Onderzoek ingetrokken: Experiment met Trumps coronacocktail begint opnieuw

Een malariapil is in korte tijd uitgeroepen tot mogelijk wondermiddel én in verband gebracht met levensgevaarlijke kwakzalverij in de strijd tegen corona. Wetenschappers willen nu de waarheid weten over dit omstreden preparaat.

Na een wekenlang verhit debat beginnen de experimenten met het omstreden preparaat hydroxychloroquine als coronamedicijn opnieuw. Dat gebeurt nadat een onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet is ingetrokken.

Wetenschap in Beeld schreef eerder over het onderzoek, waarbij er oversterfte geconstateerd zou zijn onder COVID-19-patiënten die waren behandeld met het preparaat. Het onderzoek is teruggetrokken omdat de wetenschappers niet meer kunnen instaan voor de betrouwbaarheid ervan.

Debat over malariapil

Hydroxychloroquine is ontwikkeld als preventief middel tegen malaria en wordt ook gebruikt voor reuma en huidziekten. Verschillende artsen zien in het preparaat een mogelijk middel tegen COVID-19, met instemming van onder anderen Donald Trump, die zichzelf zelfs behandeld heeft met het medicijn.

Veel experimenten met de malariapil zijn echter eind mei gestaakt. The Lancet had een meta-analyse uitgevoerd van het ziekteverloop van 96.000 COVID-19-patiënten, en stelde vast dat het preparaat tot oversterfte leidde. Het onderzoek wees uit dat een op de vier patiënten tijdens de behandeling met hydroxychloroquine was overleden, tegen slechts 11 procent van de patiënten die een andere behandeling kregen.

Dit resultaat stuitte op kritiek, waarna The Lancet het onderzoek liet screenen door vakgenoten. Deze peer review werd echter snel gestaakt omdat het bedrijf Surgisphere, dat gegevens voor het onderzoek aanleverde, zijn databestanden gesloten hield vanwege de privacy van de patiënten. Daarmee konden drie van de vier onderzoekers – de vierde is de directeur van Surgisphere – niet meer instaan voor de kwaliteit van de cijfers en werd de publicatie ingetrokken.

Hydroxychloroquineproeven beginnen opnieuw

Tot dusver hebben onderzoekers het nuttige dan wel schadelijke effect van de malariapil tegen het coronavirus niet weten te bevestigen of weerleggen.

Daarom begint onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opnieuw met experimenten met hydroxychloroquine.

WHO: Geen teken van gevaar in experiment

Het onderzoek is ingetrokken omdat de onderzoekers erachter niet langer kunnen instaan voor de betrouwbaarheid ervan.

Debat over malariapil

Hydroxychloroquine is ontwikkeld als preventief middel tegen malaria en wordt ook gebruikt voor reuma en huidziekten. Verschillende artsen zien in het preparaat een mogelijk middel tegen COVID-19, met instemming van onder anderen Donald Trump, die zichzelf zelfs behandeld heeft met het medicijn.

Veel experimenten met de malariapil zijn echter eind mei gestaakt. The Lancet had een meta-analyse uitgevoerd van het ziekteverloop van 96.000 COVID-19-patiënten, en stelde vast dat het preparaat tot oversterfte leidde. Het onderzoek wees uit dat een op de vier patiënten tijdens de behandeling met hydroxychloroquine was overleden, tegen slechts 11 procent van de patiënten die een andere behandeling kregen.

Dit resultaat stuitte op kritiek, waarna The Lancet het onderzoek liet screenen door vakgenoten. Deze peer review werd echter snel gestaakt omdat het bedrijf Surgisphere, dat gegevens voor het onderzoek aanleverde, zijn databestanden gesloten hield vanwege de privacy van de patiënten. Daarmee konden drie van de vier onderzoekers – de vierde is de directeur van Surgisphere – niet meer instaan voor de kwaliteit van de cijfers en werd de publicatie ingetrokken.

Hydroxychloroquineproeven beginnen opnieuw

Tot dusver hebben onderzoekers het nuttige dan wel schadelijke effect van de malariapil tegen het coronavirus niet weten te bevestigen of weerleggen.

Daarom begint onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opnieuw met experimenten met hydroxychloroquine.

WHO: Geen teken van gevaar in experiment

De meeste resultaten wekken niet de indruk dat hydroxychloroquine een wondermiddel is. Zo laat een nog niet collegiaal getoetst onderzoek zien dat de sterfte onder patiënten die hydroxychloroquine krijgen gelijk is aan de sterfte onder patiënten die een andere behandeling krijgen.

Een ander onderzoek kon niet aantonen dat het malariamedicijn besmetting met het coronavirus voorkomt, zoals Donald Trump beweert.