Nieuw onderzoek: cannabis versterkt effect van chemotherapie

Een combinatie van cannabis en chemotherapie kan een effectief wapen zijn in de strijd tegen kanker, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. De wetenschappers hopen dat het resultaat tot een behandeling met minder ernstige bijwerkingen kan leiden.

De volgorde van chemotherapie en cannabis is doorslaggevend voor de effectiviteit van de behandeling, zo blijkt uit het onderzoek.

© Shutterstock

MS, angst, alzheimer en epilepsie.

De lijst van ziekten die te behandelen zijn met de actieve stoffen in cannabis is inmiddels lang.

En nu toont een onderzoek uit Groot-Brittannië aan dat cannabis ook het effect van chemotherapie in de strijd tegen kankercellen versterkt.

Volgorde is doorslaggevend

Een team oncologen van de University of Londen heeft gedurende langere tijd het effect van cannabis op cellen met leukemie in het laboratorium onderzocht.

Uit de observaties blijkt dat de zogeheten cannabinoïden het effect van chemotherapie versterken en dat de volgorde waarin de twee stoffen worden toegediend, doorslaggevend is.

Cannabis is namelijk alleen effectief als de stof wordt toegediend ná de behandeling met chemotherapie, zo stellen de onderzoekers.

‘Voor het eerst hebben we aangetoond dat de volgorde een beslissend effect heeft,’ aldus onderzoeksleider Dr Wai Liu in Newatlas.

Chemo zonder bijwerkingen

Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium: het effect is slechts getest op cellen buiten het lichaam en nog niet op dieren of mensen.

De wetenschappers hopen echter dat de ontdekking er op termijn toe kan leiden dat kankerpatiënten genoeg hebben aan een kleinere dosis chemotherapie en dat de bijwerkingen daardoor minder hevig worden.

Ze wijzen er echter op dat het resultaat niet opgevat moet worden als een aanmoediging om zelf te gaan experimenteren met cannabis tijdens een behandeling tegen kanker.

‘Onze extracten zijn uiterst geconcentreerd. Het roken van cannabis zal niet hetzelfde effect hebben,’ zegt Dr Wai Liu in Newatlas.