De strijd tegen kanker: Wetenschappers vechten samen tegen mutaties

Al eeuwen lang probeert de mens kanker te bestrijden. En hard ook. Toch doodt de agressieve ziekte jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen. In onze serie artikelen over de strijd tegen kanker gaan we in op de belangrijkste ‘veldslagen’. Je leest hoe wetenschappers wereldwijd de ziekte te lijf gaan met antistoffen, gentechnologie en kunstmatige tumoren.

Kanker

Wetenschappers binden de strijd aan met kanker.

Artsen gaan de meest agressieve vormen van kanker te lijf met chirurgie, bestraling en chemotherapie. Toch keert de kanker vaak terug.

De oorzaak daarvan is dat de tumor vrijwel altijd cellen bevat die bestand zijn tegen elke aanval van buitenaf.

Kankercellen muteren veel sneller dan normale cellen en krijgen daarmee nieuwe eigenschappen.

Kankercellen zijn resistent

Daardoor kan één tumor uit een wirwar van typen kankercellen bestaan. Sommige van die cellen zullen resistent zijn voor bestraling of chemotherapie, en andere voor beide.

En zelfs als maar enkele kankercellen de therapie overleven, kunnen ze razendsnel tot een nieuwe tumor uitgroeien.

Terwijl de nieuwe tumor groeit, muteren zijn weerbare cellen opnieuw. Zo ontstaat er een mozaïek van verschillende typen.

Kanker verschanst zich in organen

Op een gegeven moment breken sommige cellen los uit het orgaan waarin ze zich bevinden. Ze verspreiden zich via de bloedbaan naar andere organen en graven zich daarin in.

Hier vormen ze nieuwe tumoren: uitzaaiingen of metastasen, die bijna nooit uit te roeien zijn.

Databases brengen kanker in kaart

Dankzij grote, alom toegankelijke databases kunnen onderzoekers wereldwijd hun kennis van kanker delen.

Die databases bevatten informatie over de invloed van diverse mutaties op de kankercellen en over de manier waarop de duizenden eiwitten van de cellen kriskras met elkaar samenwerken.

De gezamenlijke kennis maakt het mogelijk het gedrag van de tumor tot in detail te analyseren, waardoor de onderzoekers de agressieve ziekte in de kiem kunnen smoren of bestrijden, zelfs wanneer de kankercellen nieuwe eigenschappen ontwikkelen.