ImageSelect

Kan een pandemie in een week overal zijn?

In de film ‘Inferno’ dreigt een dodelijk virus zich binnen een week vanuit een cisterne in Istanboel te verspreiden naar 95 procent van de wereldbevolking. Kan een pandemie echt zo snel om zich heen grijpen?

Pandemie kan zich in een half jaar ontwikkelen

Een virus verspreidt zich niet sneller dan de circulatie van de atmosfeer. Verder duurt het vaak zeker een dag eer een virus dat zich in een gastheer heeft genesteld, het productieapparaat van de cellen heeft overgenomen en kopieën van zichzelf heeft gemaakt die een volgend slachtoffer kunnen besmetten.

Een virus zal er daarom ongeveer een maand over te doen om zich in het halfrond te verspreiden waar het de kop opstak, en het duurt minimaal een half jaar voordat de hele wereld besmet is en er sprake is van een wereldwijde pandemie.

Dodelijke griep verspreidt zich in zes maanden

Een simulatie toont aan dat een gemuteerde vogelgriep in een half jaar 30 miljoen mensen kan doden.

© ImageSelect

Maand 1. Totaal aantal doden: 28.582

Een virus breekt uit en besmet 800 mensen in Zuidoost-Azië. Het verspreidt zich lokaal en via vliegtuigpassagiers over continenten.

© ImageSelect

Maand 3. Totaal aantal doden: 10.120.312

Per besmette persoon verspreidt het virus zich naar gemiddeld ruim twee en hooguit bijna drie personen.

© ImageSelect

Maand 6. Totaal aantal doden: 32.918.534

Na zes maanden heeft het virus de hele wereld bereikt. Het dodental is in drie maanden verdrievoudigd, en het virus blijft actief.

Vier voorwaarden bepalen snelheid van de besmetting

Om zich snel te kunnen verspreiden moet een ziekte aan vier voorwaarden voldoen:

Hij moet zich door de lucht verspreiden, lange afstanden kunnen afleggen, zo agressief zijn dat zelfs een paar virusdeeltjes of bacteriën iemand kunnen besmetten en zich heel snel vermenigvuldigen.

Verder moet de gastheer de infectie verspreiden terwijl hij of zij geen symptomen van de ziekte vertoont, dus als het contact met anderen gewoon doorgaat en de gastheer zichzelf nog niet afzondert.

Griep voldoet aan veel voorwaarden

Op dit moment voldoet griep aan de meeste voorwaarden voor een snelle verspreiding.

Het ergste was waarschijnlijk de griep uit 1918, ook bekend als de Spaanse griep, die 50 à 100 miljoen van de toen 1,8 miljard inwoners van de aarde doodde.