Shutterstock
Vrouw met masker - Symptomen van het coronavirus

Hoe ziek word je van het coronavirus – en wat kunnen artsen eraan doen?

De meeste mensen die besmet raken met het coronavirus, krijgen milde klachten en symptomen die aan griep doen denken. In sommige gevallen zijn de ziekteverschijnselen ernstiger en wordt de situatie levensbedreigend. Er staat gelukkig een leger artsen klaar met grof geschut en wellicht kan een nieuw antiviraal middel het coronavirus een halt toeroepen.

Symptomen van het coronavirus

De komende tijd zullen er heel veel mensen in Nederland besmet raken met het coronavirus. De meesten krijgen 5-7 dagen na besmetting symptomen, maar het kan soms ook wel 14 dagen duren voordat de symptomen zich aandienen.

Het grootste deel van de patiënten heeft milde klachten en hoeft niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Zij kunnen thuis uitzieken.

Uit een onderzoek onder 55.924 mensen van wie zeker is dat ze met het coronavirus besmet zijn of zijn geweest, zijn de volgende typische symptomen naar voren gekomen:

 • Koorts (87,9 procent)
 • Droge hoest (67,7 procent)
 • Vermoeidheid (38,1 procent)
 • Slijmvorming (33,4 procent)
 • Ademhalingsproblemen (18,6 procent)
 • Keelpijn (13,9 procent)
 • Hoofdpijn (13,6 procent)
 • Spierpijn en pijn in de ledematen (14,8 procent)
 • Rillingen (11,4 procent)
 • Misselijkheid en overgeven (5 procent)
 • Verstopte neus (4,8 procent)
 • Diarree (3,7 procent)
 • Ophoesten van bloed (0,9 procent)
 • Ontstoken ogen (0,8 procent)

Daarnaast heeft een deel van de besmette mensen totaal geen last van deze symptomen.

Milde klachten door het coronavirus

Vier op de vijf mensen ervaren slechts milde klachten als ze besmet zijn geraakt met het coronavirus, aldus een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De symptomen komen grotendeels overeen met die van een gewone griep, waardoor het lastig is om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus of dat er gewoon sprake is van een seizoensgriep.

Door thuis te blijven als je je niet lekker voelt, zorg je ervoor dat verdere verspreiding een halt wordt toegeroepen.

Als het immuunsysteem een infectie zoals het coronavirus tegenkomt, stuurt het een signaal naar het hele lichaam waardoor speciale signaaleiwitten vrijkomen, zogeheten cytokinen. Deze cytokinen ondersteunen en reguleren het immuunsysteem – ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je koorts of spierpijn krijgt.

De symptomen bij de milde gevallen zijn meestal koorts, hoesten, algehele malaise, keelpijn en hoofdpijn. Er kan echter ook sprake zijn van andere symptomen en je hoeft ze ook niet allemaal tegelijk te krijgen.

Behandeling: milde klachten worden op dezelfde manier behandeld als bij een gewone griep. Dat betekent rust nemen en veel drinken.

Ernstige klachten door het coronavirus

14 procent van de patiënten ervaart na een aantal dagen verergerde symptomen. Zo kan er sprake zijn van meer en zwaarder hoesten, hogere koorts, longontsteking en ademnood, waardoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Als het lichaam met meer symptomen reageert op het coronavirus, kan dat het gevolg zijn van een sterkere reactie van je immuunsysteem. Volgens Dr. Nathalie MacDermott van King's College London kan het coronavirus het immuunsysteem uit balans brengen, waardoor er meer ontstekingen in het lichaam ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot longontsteking.

Mensen die tot de risicogroep behoren, zijn:

 • Ouderen (voornamelijk ouder dan 80); en
 • Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, een verzwakt immuunsysteem, een hoge bloeddruk, longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten.

Behandeling: patiënten met ernstige klachten kunnen in het ziekenhuis worden opgenomen. Sommigen hebben daar extra zuurstof nodig, die kan worden toegediend via een masker of een zuurstofbril die via kleine buisjes zuurstof naar de neus leidt.

Levensbedreigende situatie door het coronavirus

Ongeveer 6 procent van de patiënten belandt in een kritieke toestand nadat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. De symptomen hebben zich verder ontwikkeld tot acuut longfalen en/of orgaanuitval - ook wel septische shock genoemd.

Het immuunsysteem is de controle nu volledig kwijt en de ontsteking zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed de vitale organen niet meer kan bereiken. In dit stadium houden een of meerdere organen ermee op en bestaat er een groot risico van overlijden.

Rapporten uit Italië tonen aan dat de mortaliteit onder mensen in kritieke toestand bijzonder hoog is en dat de meesten slechts 1-2 weken overleven.

Het risico van een levensbedreigende situatie na besmetting is het hoogst onder:

 • Ouderen (voornamelijk ouder dan 80); en
 • Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, een verzwakt immuunsysteem, een hoge bloeddruk, longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten.

Uit een onderzoek onder 191 patiënten met het coronavirus bleek dat 67 procent van de 54 mensen die overleden als gevolg van het virus, al last had van onderliggend lijden. De aandoening die het meeste voorkwam onder de sterfgevallen, was verhoogde bloeddruk, gevolgd door diabetes en hart- en vaatziekten.

Behandeling: mensen in kritieke toestand worden behandeld op de intensive care, waar patiënten worden beademd, bijvoorbeeld met behulp van een beademingsapparaat of een hart-longmachine. Zo'n apparaat voorziet het bloed buiten het lichaam van zuurstof en pompt het dan weer het lichaam in.

©

Ebolamiddel biedt hoop voor coronapatiënten

Wetenschappers over de hele wereld testen op dit moment zogeheten antivirale middelen die eventueel kunnen worden ingezet om het nieuwe coronavirus te bestrijden.

Een van de meest veelbelovende middelen is remdesivir. Dit middel is echter nog niet goedgekeurd voor gebruik. Het was in eerste instantie bedoeld om ebola te bestrijden, maar nu lijkt het erop dat het goed kan werken tegen het nieuwe coronavirus. In de VS dienden artsen remdesivir toe aan een coronapatiënt in kritieke toestand, die vervolgens vrij snel opknapte. En er zijn nog geen bijwerkingen gemeld.

Op dit moment wordt remdesivir getest in vijf afzonderlijke klinische studies en inmiddels kan het experimentele geneesmiddel via het RIVM worden aangevraagd voor compassionate use. Dit betekent dat het middel aan sommige patiënten op aanvraag kan worden toegediend na toestemming van de arts en de patiënt of een bevoegd vertegenwoordiger. In Zweden hebben artsen remdesivir al toegediend aan ernstig zieke patiënten.

De onderzoeksresultaten worden binnen een aantal maanden verwacht.