Een schisis is een aangeboren misvorming die vroeger hazenlip werd genoemd.

© HENNING DALHOFF & PEOPLEIMAGES

Hoe ontstaat een schisis?

Een schisis kan ontstaan door mutaties in het foetusstadium, en roken tijdens de zwangerschap verhoogt de kans met 50 procent.

Een schisis (vroeger: hazenlip) is een aangeboren misvorming aan lip, kaak en/of gehemelte.

De aandoening ontstaat in week zes tot negen van de zwangerschap als gevolg van een mutatie in een van 12 bepaalde genen.

Roken tijdens de zwangerschap vergroot het risico met 50 procent doordat de foetus minder zuurstof krijgt.

Schisis kan worden geopereerd

Baby’s met een schisis kunnen vaak moeilijk zuigen en zijn vatbaar voor middenoorontsteking, doordat de gehoorkanalen vol vloeistof lopen.

>> Krijg antwoord op de grote en kleine vragen van het leven door drie nummers van ons blad te nemen voor slechts € 12,50.

Een kind kan aan een lipspleet geopereerd worden als het drie tot vier maanden oud is, maar pas op eenjarige leeftijd aan een gehemeltespleet.

Halve gezichten groeien aan elkaar

Een hoofd krijgt vorm als de twee helften van het gezicht van de foetus aan elkaar groeien.

Een mutatie kan echter resulteren in een spleet.

© Getty Images

3 SOORTEN SCHISIS

Rond 0,2 procent van alle kinderen wordt geboren met een vorm van schisis.

Hoe breed en diep de spleet is, en of deze aan een of twee kanten zit, varieert.

1. GEHEMELTESPLEET (MEEST BIJ MEISJES):

© Getty Images
  • 25% van de gevallen.

  • Soms snijdt de gehemeltespleet alleen door de huig, soms gaat hij ook door het gehemelte heen.

  • De spleet laat het tandvlees ongemoeid.

2. LIPSPLEET (MEEST BIJ JONGENS):

© Getty Images
  • 25% van de gevallen.
  • Een lipspleet varieert van een kloofje in de lip tot een scheur die er volledig doorheen gaat.

  • Het tandvlees kan ook zijn gespleten.

3. LIP-GEHEMELTESPLEET (MEEST BIJ JONGENS):

© Getty Images
  • 50% van de gevallen.
  • De spleet loopt helemaal vanaf het gehemelte door het tandvlees en de lip heen.

  • Hoe groter de spleet is, des te schever de neus wordt.