Shutterstock
Coronadosis wordt uit vaccinpotje opgenomen

Gevaccineerd of niet gevaccineerd: zie hoe verschillend corona toeslaat

Hoe lang ben je ziek en wat is het aantal ziekenhuisopnames? Uit de cijfers en grafieken blijkt dat er grote COVID-verschillen zijn tussen mensen die wel en niet zijn ingeënt.

1. Hoeveel mensen met en zonder vaccin zijn besmet met corona?

Gezondheidsautoriteiten wereldwijd benadrukken dat de ongevaccineerden – onder wie kinderen en vaccinsceptici – de coronapandemie in stand houden, al blijkt uit de cijfers dat in absolute aantallen meer gevaccineerden besmet zijn dan ongevaccineerden.

De paradox is simpel: de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd. Maar als je 100.000 gevaccineerden vergelijkt met 100.000 niet-gevaccineerden, ziet het plaatje er heel anders uit.

Cijfers van het Wisconsin Department of Health Services illustreren het verschil heel duidelijk.

Links het aantal geïnfecteerden (blauw), ziekenhuisopnames (paars) en doden (zwart) per 100.000 gevaccineerden. Rechts het aantal geïnfecteerden (oranje), ziekenhuisopnames (rood) en doden (zwart) per 100.000 niet-gevaccineerden.

© Wisconsin Department of Health Services

Vaccinsceptici noemen vaak als argument dat infectie met het coronavirus vergelijkbaar is met een gewone griep, en daarom niet zo erg is.

Maar het grootste verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zit in het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, wat duidelijk naar voren komt wanneer de cijfers op kleinere schaal worden vergeleken.

Besmetten

Op 1 gevaccineerde die besmet raakt met COVID-19 raken er 4,58 niet-gevaccineerden besmet.

Lasse Lund-Andersen

Ziekenhuisopnames

Op 1 gevaccineerde die met COVID-19 in het ziekenhuis belandt worden er 8,84 niet-gevaccineerden opgenomen.

Lasse Lund-Andersen

Doden

Op 1 gevaccineerde die sterft aan COVID-19, sterven er 18,84 niet-gevaccineerden.

Lasse Lund-Andersen

2. Wat zijn de symptomen van infectie bij gevaccineerden en niet-gevaccineerden?

Kleine verschillen tussen wel en niet gevaccineerden komen ook tot uiting in de symptomen.

Volgens cijfers uit Groot-Brittannië, waar mensen met corona zelf hun symptomen rapporteerden, blijven aanhoudende hoest en koorts de meeste gevaccineerden na besmetting bespaard.

Het verschil kan erop duiden dat COVID-19 bij gevaccineerden vooral de bovenste luchtwegen aantast, terwijl niet-gevaccineerden iets meer last hebben van hun longen.

Coronasymptomen bij gevaccineerden en niet-gevaccineerden
© Lasse Lund-Andersen

Gevaccineerden krijgen andere symptomen van COVID

Top 5 symptomen bij gevaccineerden

  1. Hoofdpijn
  2. Loopneus
  3. Niezen
  4. Zere keel
  5. Verlies van reukvermogen

Top 5 symptomen bij niet-gevaccineerden

  1. Hoofdpijn
  2. Zere keel
  3. Loopneus
  4. Koorts
  5. Langdurig hoesten

In het algemeen hebben gevaccineerden minder kans op ernstige coronaverschijnselen.

Het percentage gevaccineerden dat na de infectie last krijgt van langetermijngevolgen, staat nog ter discussie, maar de meeste onderzoekers zijn het erover eens dat het coronavaccin niet 100 procent beschermt tegen langetermijngevolgen.

Uit studies blijkt dat circa 5 procent van de gevaccineerden last krijgt van langetermijngevolgen, terwijl dat voor de niet-gevaccineerden 30 procent is.

3. Hoe lang zijn wel en niet gevaccineerden besmettelijk?

Als je bent ingeënt tegen corona, word je meestal niet zo ziek als je anders zou worden. Daarom herstel je meestal sneller en ben je minder lang besmettelijk

Zo lang zijn mensen met en zonder coronavaccin besmettelijk

Besmettingsperiode gevaccineerden
© Lasse Lund-Andersen

Een gevaccineerde die na het vaccin corona krijgt, is vijf à zes dagen besmettelijk.

Besmettingsperiode niet-gevaccineerden
© Lasse Lund-Andersen

Een niet-gevaccineerde die corona krijgt, is zeven à tien dagen besmettelijk.

Het verschil in besmettelijkheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden is nog niet geboekstaafd, en daarom kan de wetenschap nog niet precies bepalen hoezeer beide bevolkingsgroepen besmettelijk zijn.

Maar er zijn cruciale verschillen. Bij de gevaccineerden zijn de in het lichaam geproduceerde virusdeeltjes bedekt met antistoffen en zijn ze lang niet zo besmettelijk.

Ten slotte betekent de lagere besmettingsgraad bij gevaccineerden dat zij 60 procent minder lang bedlegerig zijn dan niet-gevaccineerden.

4. Hoeveel mensen besmet je als gevaccineerde en als niet-gevaccineerde?

In de begindagen van de coronapandemie stond het reproductiegetal – R0 – centraal. Het getal vertelt hoeveel mensen elke coronapatiënt infecteert.

Sinds de komst van vaccins is dit cijfer in de praktijk minder goed te hanteren, nu de bevolking verdeeld is in de ongevaccineerden, die op dezelfde voet besmetten en besmet raken, en de gevaccineerden, die niet zo makkelijk besmet raken en zelf ook minder besmettelijk zijn.

Dit betekent dat het reproductiegetal van de twee bevolkingsgroepen zeer verschillend is.

Geen van beiden is gevaccineerd

Het risico op besmetting is het grootst bij niet-gevaccineerden. Het reproductiegetal voor COVID-19 onder niet-gevaccineerden ligt rond de 7.

Lasse Lund-Andersen

Een van beiden is gevaccineerd

Het risico op besmetting is 20 keer zo klein als een van de twee is ingeënt.

Lasse Lund-Andersen

Beiden zijn gevaccineerd

Het risico op besmetting is 200 keer zo klein als beiden zijn ingeënt.

Lasse Lund-Andersen