Shutterstock

Eiwit kan de schuldige zijn van MS

Canadese onderzoekers denken dat een bepaald eiwit in het lichaam mogelijk de oorzaak is van de invaliderende ziekte MS. Die ontdekking kan de ontwikkeling stimuleren van nieuwe, meer doelgerichte medicijnen zonder bijwerkingen.

Wereldwijd is bij 2,3 miljoen mensen multiple sclerose geconstateerd, waarbij het immuunsysteem per abuis het hersenweefsel aanvalt.

De cellen van het immuunsysteem dringen door de bloed-hersenbarrière en breken de isolatie rond de uitlopers van de hersencellen af.

Nu hebben onderzoekers van de universiteit van Montreal in Canada een eiwit gevonden dat de immuuncellen helpt door die barrière te komen.

Cellen breken hersenen af

Door gaten in de verdediging van de hersenen dringen de immuuncellen door tot het hersenweefsel en tasten ze de isolatie van zenuwcellen aan.

© Oliver Larsen

1. Infectie breekt verdediging af

De immuuncellen scheiden giftige cytokinen af, die tot een ontsteking in een bloedvat in de hersenen leiden. Daardoor wordt de belangrijke bloed-hersenbarrière tussen de bloedvaten en het weefsel van de hersenen, die normaal virussen en bacteriën tegenhoudt, doorbroken.

© Oliver Larsen

2. Immuuncellen tasten isolatie aan

Als de bloed-hersenbarrière doorbroken is, kunnen de verwarde immuuncellen vanuit de bloedbaan de hersenen in. Hier scheiden ze meer infectiestoffen af, die de steuncellen – oligodendrocyten – aantasten, en daarmee ook de isolatie rond de uitlopers van de zenuwcel.

© Oliver Larsen

3. Letsel remt het signaal

Doordat het signaal niet meer tussen de myelineschedes kan springen, gaan de zenuwcellen trager communiceren. De cel is bovendien kwetsbaarder zonder isolatie en kan uiteindelijk geheel verwoest worden.

Eiwit smokkelt gevaarlijke cocktail de hersenen binnen

De wetenschappers zochten uit welke rol het eiwit ALCAM speelt bij muizen met een soort MS.

Uit de experimenten bleek dat het eiwit vooral de B-cellen van het immuunsysteem door de bloedhersenbarrière smokkelde, en juist de muizen met veel B-cellen in het hersenweefsel waren het zwaarst door de ziekte getroffen.

Toen de onderzoekers vervolgens het eiwit blokkeerden, vertraagde het hele ziekteverloop bij de muizen.

Bij MS dringen verwoestende immuuncellen uit het bloed de hersenen binnen.

© National Institutes of Health (NIH)

Nieuw medicijn moet eiwit uitschakelen

Onder de huidige medicijnen tegen MS bevinden zich stoffen die de B-cellen doden, maar daarmee wordt het lichaam vatbaarder voor infecties.

Dit valt te voorkomen als de wetenschap erin slaagt nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die niet de B-cellen maar wel het ALCAM-eiwit uitschakelen.