shutterstock
Coronavirus mondkapje

Coronavirus en kinderen – Dit is het effect op kinderen

Kinderen waren ondervertegenwoordigd in de coronastatistieken, maar de deltavariant heeft daar flink verandering in gebracht.

Hoeveel kinderen raken besmet met het coronavirus?

Kinderen hebben vaak last van griep en verkoudheid, maar wat het coronavirus betreft vormen ze een minderheid in de infectiestatistieken.

Dat was vroeg in de pandemie het beeld.

Maar toen kwam de deltavariant van COVID-19 ten tonele.

Deltavariant dominant onder kinderen en jongeren

In Engeland, waar de deltavariant sterk aanwezig is, domineert de groep 2- tot 24-jarigen de statistieken: 1,8 tot 2,8 procent van alle jaargangen raakt besmet. Boven de 70 gaat het om 0,6 procent.

Het aantal opnamen met COVID

Onder ouderen zijn er nog meer ziekenhuisopnamen en sterfgevallen, maar er zijn meer besmettingen onder kinderen en jongeren.

© Office for National Statistics and Public Health England

Gegevens uit de VS, die ook met een besmettingsgolf met de deltavariant kampen, laten zien dat jongere generaties zo zwaar getroffen worden dat de media nu van een pandemie van de jongeren spreken.

Uit de statistieken blijkt dat 1,4 van de 100.000 kinderen en jongeren tot 17 jaar halverwege augustus 2021 was opgenomen met COVID-19.

Dat cijfer komt overeen met de opnamecijfers voor die bevolkingsgroep in januari 2021, hoewel er toen meer besmettingen waren in de VS.

Twee hoofdfactoren zijn verantwoordelijk voor het veranderde patroon:

  • De deltavariant is twee keer zo besmettelijk als andere varianten.
  • Kinderen en jongeren zijn de laatste bevolkingsgroep die gevaccineerd wordt.

De stijging is te zien aan het feit dat nu een hoger percentage van de ziekenhuispatiënten met COVID-19 kind is. We moeten dit echter wel in het licht zien van een daling van opnamen onder andere bevolkingsgroepen.

Onderzoekers zijn bang dat de deltavariant kinderen ernstiger ziek maakt, maar vooralsnog lijkt dat niet het geval.

In de VS, waar de deltavariant domineert, komt 23 procent van de opgenomen kinderen op de intensive care terecht. Eerder was dan 27 procent.

Symptomen van het coronavirus bij kinderen

Er is gelukkig veel dat erop duidt dat kinderen onder de 18 vaak milde symptomen krijgen als ze besmet raken met het coronavirus.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende symptomen van het coronavirus bij kinderen:

  • Droge hoest
  • Koorts
  • Niet lekker – vaak zijn kinderen moe en slap en hebben ze geen zin om te spelen
  • Keelpijn
  • Verkoudheid
  • Diarree

Deltavariant geeft andere symptomen

Bij de deltavariant krijgen kinderen schjinbaar in iets meer gevallen last van hoesten en koorts, en minder vaak van verkoudheid, diarree en uitslag.

Vaak hebben kinderen niet alle symptomen tegelijk.

Uit een eerder Chinees onderzoek onder 2143 kinderen die besmet waren met corona bleek dat ongeveer de helft milde symptomen zoals koorts, hoesten en moeheid had, terwijl 39 procent met matige symptomen zoals een longontsteking kampte.

Vier procent had helemaal geen symptomen, maar dat betekent niet dat zij geen andere mensen kunnen besmetten.

Sommige onderzoekers vermoeden dat kinderen vaker symptomen krijgen, maar dat vermoeden wordt nog niet gestaafd door wetenschappelijke artikelen.

Onderzoeken laten echter zien dat slechts 4,4 procent van de besmette kinderen langdurige klachten krijgt, waar dat onder volwassenen circa een op de drie is.

De jongsten (0- tot 29-jarigen) zijn ook het snelst weer van de langdurige klachten af.

Volgens wetenschappers heeft de deltavariant geen invloed op de duur van de symptomen bij kinderen.

Kinderen en coronavaccins

Tot voor kort kregen kinderen geen coronavaccins aangeboden vanwege zorgen over bijwerkingen en het feit dat de jongste kinderen tot nu toe weinig symptomen hadden en nauwelijks ziek waren.

Maar vanwege de nieuwste ontwikkelingen zijn kinderen en jongeren nu aan de beurt voor een vaccin.

In sommige landen, waaronder Nederland, krijgen 12- tot 18-jarigen al een vaccinatie aangeboden, en volgens onderzoeksresultaten zijn de vaccins veilig voor hen.

De vaccinproducenten Moderna en Pfizer testen sinds maart coronavaccins op kinderen van zes maanden en ouder. De resultaten worden in de loop van 2021 verwacht.

Coronavaccins beschermen kinderen en jongeren

In de VS zijn tien keer zo veel ongevaccineerde 12- tot 17-jarigen opgenomen met COVID-19 dan gevaccineerden uit dezelfde leeftijdsgroep.

Daarom roepen de Amerikaanse autoriteiten ouders op hun kinderen te laten vaccineren.

Turkse kinderen met een mondkapje op school

Voor leerlingen die niet gevaccineerd zijn, vormen mondkapjes, afstand houden en schermen de enige bescherming tegen COVID-19.

© Shutterstock

De nieuwste cijfers uit de VS wijzen er bovendien op dat er in gebieden waar de vaccinatiegraad het hoogst ligt, de minste kinderen besmet raken.

Of het vaccin nu bij sommigen slechts beperkte bescherming biedt of niet, een hogere vaccinatiegraad zal de verspreiding van het virus in de maatschappij dempen, waardoor minder ongevaccineerden getroffen worden, vooral jongeren dus.

Onderzoeken hebben laten zien dat het risico op besmetting niet toeneemt op deze plekken, zolang bepaalde maatregelen worden gehandhaafd.

Besmettingen werden eerder vooral van volwassenen op kinderen overgedragen, maar nu scholen en instellingen weer open zijn, wordt het virus nu meer tussen kinderen onderling overgedragen.